Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Prusiecko
Data urodzenia: 03-05-1909
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania przesyłane do WUBP w Łodzi przez pion III PUBP w Radomsku oraz sprawozdanie roczne Sekcji Śledczej PUBP w Radomsku za okres 01.01.1946 - 01.01.1947, w którym znajduje się informacja o wyroku skazującym Lucjana Olszewskiego na karę śmierci. IPN Ld PF 10/252 (262/X).
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatu radomszczańskiego. W wykazie z dnia 10.08.1951 aresztowanych i skazanych za przynależność do KWP, podpisanym przez kierownika Referatu III, Lucjan Olszewski figuruje jako skazany na karę śmierci. IPN Ld Pf 10/755 (991/X).
Akta postępowania prokuratorskiego, prowadzonego od 15.06.1951 przez Prokuraturę Jednostki Wojskowej nr 2476 w Szczecinie. Dnia 06.07.1951 sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Okręgowej nr II w Bydgoszczy, a 12.07.1951 nadano jej nr Po.185/51. Postępowanie prowadzono przeciwko żołnierzowi JW nr 1258, członkowi rodziny L. Olszewskiego. W akcie oskarżenia oraz odpisie wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego nr II w Bydgoszczy z dn. 17.10.1951 znajdują się informacje o skazaniu i wykonaniu wyroku kary śmierci na L. Olszewskim. Postępowanie zakończono przesłaniem akt do Wojskowego Sądu Okręgowego nr II w Bydgoszczy. IPN By 518/833 (Po. 185/51).
Materiały operacyjne KMO m. Łodzi z lat 1953-1966 dotyczące Lucjana Olszewskiego, członka Konspiracyjnego Wojska Polskiego w latach 1945-1946. W aktach sprawy został wymieniony jako dowódca grupy KWP, działającej na terenie miejscowości Brzeźnica. W dniu 15.03.1946 został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Radomsku, następnie przeszukano pomieszczenia mieszkalne należących do niego. Do akt sprawy włączono sentencję wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, wydanego na sesji wyjazdowej w Radomsku z dnia 28 marca 1946 roku, według którego Lucjan Olszewski został uznany za winnego popełnienia czynów z art. 217 § 1 kk oraz art. 2 Dekretu z dn. 16.11.1945 o postępowaniu doraźnym i skazany na karę śmierci oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. IPN Ld 011/1409 (9675/II).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego w latach 1945-1946 należał Lucjan Olszewski. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Lucjana Olszewskiego z adnotacją: „wyrok wykonano/brak daty”. IPN Ld 030/279 t. 5 (1506/X), IPN BU 0186/278 t. 11.
.