Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Marszałek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-05-1957
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Marszałek, w latach 1978-1985 student SGGW-AR w Warszawie i w roku 1981 przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na tej uczelni, od dnia 4 września 1981 do jesieni 1983 był operacyjnie kontrolowany przez SB z Wydz. III KS MO w Warszawie. Tę operacyjną kontrolę Ryszarda Marszałka prowadzono w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Szaman" (nr rejestr. 31925), a następnie (od 15 lipca 1983) w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Szaman". Zapisanym powodem wszczęcia rozpracowania ww. działacza NZS było rozpoczęcie przez niego w lipcu 1981 działalności w "nielegalnej organizacji pod nazwą Komitet Obrony Więzionych za Przekonania". Tę inwigilację i operacyjną kontrolę Ryszarda Marszałka zakończono dn. 26.10.1986 z powodu odnotowanego "zaniechania wrogiej działalności" przez ww. studenta SGGW, a materiały z tym związane złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 9189/II. Akta te zawierają między innymi różne służbowe notatki i pisma SB dot. Ryszarda Marszałka oraz m.in. "plan wstępnych przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. >Szaman<" (plan datowany 8 września 1981). IPN BU 0256/815 (9189/II), IPN BU 01322/3342/D (9189/2) mikrofilm.
Ryszard Marszałek figuruje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1985-1989. Te materiały zawierają między innymi różne sprawy operacyjne i meldunki SB z Wydziału III SUSW w Warszawie - przesyłane do Departamentu III MSW i dotyczące aktywności środowiska akademickiego i środowiska harcerskiego oraz różnych wydarzeń na kilku uczelniach w Warszawie, w tym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), w której w latach 1980-1985 studiował m.in. Ryszard Marszałek. Akta te zawierają między innymi materiały SB dot. Ryszarda Marszałka: "Charakterystykę" Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Szaman” (na str. 216-219), następnie "meldunek uzupełniający" z 31 stycznia 1986 oraz "meldunek o zakończeniu sprawy [R. Marszałka]" z 25 lipca 1986. IPN BU 01232/67 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 9).
.