Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rosłan
Miejsce urodzenia: Pogorzałki pow. Białystok
Data urodzenia: 25-11-1921
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Rosłan, w latach 1943-1947 zamieszkały we wsi Pogorzałki w ówczesnej gminie Obrubniki pow. Białystok, figuruje jako osoba rozpracowywana przez UB i MO oraz jako "aktywny członek NSZ i NZW" w aktach operacyjnych UB z PUBP i WUBP w Białymstoku z lat 1945-1947. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki i pisma funkcjonariuszy UB i MO, doniesienia kilku tajnych informatorów UB na temat Stanisława Rosłana i jego ojca Jana Rosłana (także żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych) oraz na temat ich kilku współpracowników, a także dwie duże fotografie: Stanisława Rosłana oraz Stanisława Rosłana i jego dwóch towarzyszy broni z niepodległościowej konspiracji. IPN Bi 012/1183 (4012/II).
Stanisław Rosłan figuruje jako "aktywny członek NZW" (wraz z ośmioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach operacyjnych i śledczych UB z PUBP i WUBP w Białymstoku z lat 1946-1953. Akta te dot. już zatrzymanych przez UB lub już zabitych żołnierzy NSZ i NZW z terenu pow. Białystok, w tym Stanisława Rosłana - zamieszkałego we wsi Pogorzałki pow. Białystok. Materiały te zawierają m.in. akta operacyjne UB i MO, w tym doniesienie tajnego współpracownika UB pseud. "Obecny" z dnia 2 stycznia 1947 dot. Stanisława Rosłana, a także sprawozdanie lokalnego funkcjonariusza MO z przeprowadzonego "wywiadu" nt. Stanisława Rosłana i jego rodziny. Zawierają także zapisy funkcjonariuszy, że Stanisław Rosłan został zabity przez oddział komunistycznego KBW w 1947 roku. IPN Bi 015/547 (553).
Stanisław Rosłan pseud. "Piorun" figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych) w aktach operacyjnych UB z PUBP i WUBP w Białymstoku z lat 1949-1953 dot. rozpracowania byłych członków dowództwa i żołnierzy Komendy Okręgu XIII NSZ oraz Komendy Miejskiej NZW na terenie miasta Białystok. Akta te zawierają m.in. wykaz członków Stronnictwa Narodowego z terenu woj. białostockiego, wykaz pseudonimów żołnierzy Komendy Okręgu XIII NSZ, spis żołnierzy Komendy Miejskiej NZW w Białymstoku, raporty, sprawozdania i plany działań UB. Stanisław Rosłan pseud. "Piorun" figuruje na str. 24 ww. akt jako członek NSZ we wsi Pogorzałki i w gminie Obrubniki - w wyciągu z doniesienia tajnego współpracownika UB o pseud. "Adamski". IPN Bi 011/16 (156/IV/c) t. 3.
Stanisław Rosłan pseud. "Piorun" występuje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych) w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1973-1979 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe i karty na czyny przestępcze do charakterystyki nr 55". Ta charakterystyka dot. struktur i zbrojnych oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) podległych Komendzie Powiatu Białystok krypt. "XIII/7" - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1944-1946. W kwestionariuszu dot. ww. partyzanta NSZ i NZW zapisano między innymi, że Stanisław Rosłan pseud. "Piorun" to "członek NSZ od roku 1943", który "w okresie od sierpnia 1944 r. do maja 1945 na terenie wsi Pogorzałki pow. Białystok należał do nielegalnej organizacji NSZ. Od maja 1945 r. został członkiem nielegalnej organizacji NZW". Niżej zapisano, że Stanisław Rosłan "został zabity dn. 11 lutego 1947 r. [we wsi Kozińce pow. Białystok w czasie zbrojnej akcji grupy operacyjnej UB-KBW]". IPN Bi 019/86 (2/36).
Stanisław Rosłan pseud. "Piorun" występuje w opracowaniu KW MO w Białymstoku z lat 1973-1979 zatytułowanym "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 47". To opracowanie dot. partyzantów podległych Komendzie NZW krypt. "Bałtyk" - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1948 na terenach powiatu Białystok i powiatów okolicznych. W kwestionariuszu dot. ww. partyzanta zapisano między innymi, że Stanisław Rosłan pseud. "Piorun" to "członek NSZ", który "w okresie od maja 1945 r. do 11 lutego 1947 r. na terenie gminy Obrubniki pow. Białystok należał do nielegalnej organizacji NZW i pełnił w niej funkcję zastępcy dowódcy I kompanii - >Białego<. Posiadał nielegalnie broń i brał udział w zabójstwach [funkcjonariuszy MO, UB i innych] i w napadach terrorystyczno-rabunkowych. Dn. 11 lutego 1947 r. został zabity przez grupę operacyjną UBP-KBW, zabrano przy nim pistolet >Nagan< i karabin >Mauzer<". IPN Bi 019/87 (2/37) t. 4 .
.