Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Połomski
Miejsce urodzenia: Czerwone
Data urodzenia: 11-05-1927
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Teofilia
Znany/a też jako:
Stanisław Połomski
urodzony/a 18- 05-1927 Czerwone
Imiona rodziców: Bronisław Teofilia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej dotyczące Stanisława Połomskiego. Zatrzymany 09.06.1952 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 01.06.1952, zakończone 21.07.1952 sformułowaniem aktu oskarżenia. Stanisław Połomski został oskarżony o to, że od grudnia 1951 do lutego 1952 na terenie wsi Czerwone, pow. Kolno udzielił pożywienia i schronienia jednemu z członków organizacji podziemia niepodległościowego pod dow. Hieronima Rogińskiego ps. "Róg’’. Prokurator Wojskowy Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 07.08.1952 (Sr 523/52) S. Połomski został uznany winnym tego, o co został oskarżony powyżej i skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat (wyrok prawomocny z dniem 16.09.1952). Postanowieniem WSR w Białymstoku z 30.05.1953, na podstawie ustawy o amnestii złagodzono karę pozbawienia wolności do 4 lat i 8 miesięcy wraz z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. Postanowieniem z 19.10.1954 WSR w Białymstoku zwolnił warunkowo S. Połomskiego z odbycia pozostałej części kary. S. Połomski w okresie od 10.06.1950 przebywał w więzieniu w Białymstoku, OPW w Piechcinie oraz Knurowie, skąd został zwolniony 24.10.1954. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 7.04.1994 (III Ko 909/93) uznał za nieważny wyrok WSR w Białymstoku z 07.08.1952. IPN Bi 212/4814 (Sr 523/52).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 6 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, pod dow. Hieronima Rogińskiego ps. "Róg’’, sporządzone przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz z 12.01.1976 dotyczy Stanisława Połomskiego, pomocnika w/w organizacji. S. Połomski w okresie od grudnia 1951 do lutego 1952 dwukrotnie udzielił członkowi w/w organizacji pomocy w postaci zakwaterowania i noclegu w miejscowości Czerwone, pow. Kolno. Zatrzymany przez PUBP w Kolnie 9.06.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 7.08.1952 skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Stanisława Połomskiego z grupą podziemia niepodległościowego pod dow. Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 12.05.1988 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 35/88 z 25.01.1988. Materiały o sygn. KSL-10956 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.