Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Och
Miejsce urodzenia: Talczyn
Data urodzenia: 10-05-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Och był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Drzewiarz” nr rej. 1433, prowadzonej od 02.07.1976 przez Wydz. III KW MO w Elblągu, dotyczącej przerwania pracy przez pracowników Zakładów im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu w związku z ogłoszeniem podwyżek cen żywności. 29.06.1976 w Zakładzie im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu przerwano pracę na znak protestu przeciwko podwyżce cen żywności. Jan Och, był jedną z osób typowanych przez dyrekcję zakładu do zwolnienia dyscyplinarnego z powodu negatywnych wypowiedzi na temat polityki rządu. Rada Zakładowa nie zgodziła się na zwolnienie ww. i został z 3 miesięcznym wypowiedzeniem przeniesiony na niższe stanowisko. Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. Sprawę zakończono po uspokojeniu nastrojów społecznych załogi 14.10.1976 i przekazano do archiwum pod sygn.120/II. Ww. miał być kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt."Pochodnia". IPN Gd 0025/56 (120/II).
Kontrolowany operacyjnie od 06.08.1976 przez Wydz. III KW MO w Elblągu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Pochodnia" nr rej. 1488. Powodem była działalność ww. podczas przerwy w pracy w Zakładach im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu 29.06.1976. Krytyczne wypowiedzi na temat dyrekcji i Rządu PRL, spowodowały przeniesienie na niższe stanowisko i zmianę miejsce pracy. Poddany kontroli korespondencji od 12.09.1976. Kontrolę ww. zakończono z powodu nie podejmowania "wrogiej działalności” i odstąpienia od planu wysłania pisma do KC PZPR przez ww. IPN Gd 0025/80 (160/II).
.