Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Rudolf
Nazwisko: Sheybal
Miejsce urodzenia: Zgierz
Data urodzenia: 12-03-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bronisława Kotula
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Otello" założonej na aktora Władysława Sheybala. Z materiałów wynika, że w dniu 30.04.1960 Wydział II KM MO w Warszawie zarejestrował W. Sheybala do nr 1424 jako figuranta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Otello". Powodem rejestracji był fakt, że w maju 1957 aktor wyjechał na stypendium artystyczne do Francji i Anglii. Po zadeklarowanym okresie miesiąca aktor nie powrócił do kraju. Po pewnym czasie agent Departamentu I MSW w Paryżu przekazał do centrali raport, z którego wynikało, że Władysław Sheybal nawiązał kontakt z emigrantami polskimi. Informował w nim również, że podczas pobytu we Francji aktor został okradziony, a pomocy udzielić mu między innymi obywatel polski podejrzewany o związki z wywiadem francuskim. Po czym W. Sheybal miał opuścić Francję i wyjechać do Anglii. W związku z powyższym w ramach działań operacyjnych SB podjęła szereg działań operacyjnych mających na celu wyświetlenie kontaktów W. Sheybala w kraju i zagranicą. W ich ramach dokonano sprawdzeń rodziny aktora pozostałej w kraju, przeprowadzono perlustrację korespondencji, przeprowadzono rozpoznanie środowiska aktorskiego teatru "Ateneum" w którym tuż przed wyjazdem pracował Władysław Sheybal. Z uwagi na podejrzenie werbunku przez francuskie służby specjalne zaplanowano również "dopilnowanie powrotu wymienionego z Anglii i z chwilą jego przybycia podstawienie mu sprawdzonej agentury". Planowano też "zastosować za Sheybalem tygodniową obserwację w celu ustalenia z jakimi osobami będzie się kontaktował po powrocie z zagranicy". Przy doborze agentury wskazano by "dobrać takiego, który zamierzałby wyjechać do Francji co Sheybal może zdecydować się wykorzystać jako drogę łączności". Ostatecznie w toku prowadzonych czynności nie potwierdzono faktu werbunku przez wywiad francuski. Ustalono, że aktor po wyjeździe do Anglii "odmówił powrotu do Polski", utrzymywał kontakt jedynie z rodziną pozostałą w kraju, w Anglii zaś żył w skromnych warunkach utrzymując się z pracy "w charakterze aktora scen londyńskich". 31.05 1961 zakończono prowadzenie rozpracowania, a materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KSMO pod sygn. 1814/III. Teczka zawiera dokumenty sporządzone przez Departament I i II MSW, kwestionariusze paszportowe W. Sheybala oraz karty sprawdzeniowe. IPN BU 0208/1596 (1814/III).
.