Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Tadrzak
Miejsce urodzenia: Grudusk
Data urodzenia: 25-08-1937
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Tadrzak, mieszkaniec Czernic Borowych niedaleko Przasnysza, od 10.06.1985 został objęty Kwestionariuszem Ewidencyjnym (KE) krypt. „Duet” prowadzonym przez SB RUSW w Ciechanowie pod nr. 4848. Po doniesieniach agenturalnych z kwietnia 1985, że aktywnie namawiał sąsiadów do wyjazdu na organizowane w katedrze warszawskiej obchody 4. rocznicy rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych (RI) funkcjonariusze SB chcieli przeprowadzić z nim 2.05.1985 rozmowę „profilaktyczno-ostrzegawczą, jednakże pod jego nieobecność żona figuranta obrzuciła funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa winą za to, iż wszyscy oni mszczą się na jej mężu”. Wkrótce potem zdecydowano o poddaniu Michała Tadrzaka inwigilacji. SB uznała, że jako były członek NSZZ RI „występuje przeciwko ustrojowi PRL, a także oddziaływuje w sposób destrukcyjny na kolektyw wiejski w Czernicach Borowych”. Ostatecznym celem sprawy miało być „procesowe udokumentowanie przestępczej działalności wymienionego i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej lub ewentualne wykorzystanie operacyjne”. Podczas rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawczej” 10.04.1986 skarżył się na szykany, które spotykały go jako pracownika Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ciechanowie „za sprawą «ludzi» Służby Bezpieczeństwa”. W meldunku sprawozdawczym z 6.01.1989 stwierdzono, że Michał Tadrzak nie podejmuje „negatywnych inicjatyw lub prób wrogiej działalności”. Mimo to prowadzenie inwigilacji zakończono dopiero 28.03.1989 po przeprowadzonej tego dnia rozmowie „operacyjno-sondażowej”, po której SB uznała, że „obecnie nie oddziaływuje negatywnie na środowisko”. Do inwigilacji wykorzystano agenturę. Materiały złożone 18.04.1989 w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Ciechanowie pod sygn. 772/II. IPN BU 0904/605 (772/II), mikrofilm IPN BU 01329/613 (772/2).
.