Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Franciszka
Nazwisko: Sankowska
Nazwisko rodowe: Dragan
Miejsce urodzenia: Międzylesie
Data urodzenia: 01-04-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Barbara Sankowska występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Grota" (nr rejestracyjny 1747/5), prowadzonej od 28.04.1982 przez Wydz. II Sudeckiej Brygady WOP w sprawie działalności antysocjalistycznej grupy osób na terenie Kłodzka i Lądka Zdroju. Ww. przepisywała na maszynie wydawnictwa o "wrogiej treści", adresowała koperty z nielegalnymi pismami do różnych adresatów oraz ukrywała osobę poszukiwaną listem gończym. Prowadzenie SOR zakończono 01.03.1983, materiały złożono w archiwum WUSW w Wałbrzychu pod sygn. 116/IIw. IPN Wr 023/119 (116/IIw).
Barbara Sankowska była rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "List" (numer rejestracyjny 5280), założonej 03.07.1982 i prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu, dot. ustalenia sprawców kolportażu wrogich wydawnictw. Sprawę 13.11.1982 przekazano do dalszego prowadzenia do Wydz. II Sudeckiej Brygady WOP. Dnia 22.12.1982 ww. została zarejestrowana przez Wydz. II Sudeckiej Brygady WOP pod nr. 1932/5 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "List" (o tym samym nr. rejestracyjnym). Prowadzenie sprawy zakończono w związku z ustaleniem sprawców kolportażu i zatrzymaniem, a następnie aresztowaniem, m.in. Barbary Sankowskiej. Materiały 17.01.1983 złożono w archiwum pod sygn. 106/IIw. IPN Wr 023/13 (106/IIw).
Akta śledztwa Ds. 1396/82 wszczętego przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku w dniu 03.11.1982 przeciwko Barbarze Sankowskiej, zatrzymanej w dniu 01.11.1982 przez Sudecką Brygadę WOP, za ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym za nieodstąpienie od działalności związkowej. Dnia 03.11.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Początkowo przebywała w Areszcie Śledczym KW MO w Wałbrzychu, a od 01.12.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, skąd została zwolniona 17.12.1982. W dniu 21.12.1982 śledztwo zostało zawieszone, gdyż nie ustalono pobytu osoby, którą ukrywała. Dnia 24.10.1983 w związku z ujawnieniem się osoby poszukiwanej listem gończym, Prokuratura Rejonowa w Kłodzku podjęła zawieszone śledztwo (znak sprawy Ds. 1465/83), a 14.11.1983 umorzyła je z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości. IPN Wr 39/65 (Ds. 1396/82, Ds. 1465/83).
Akta kontrolne śledztwa 32/82 powierzonego do prowadzenia Wydz. Śledczemu KW MO w Wałbrzychu przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku w sprawie ukrywania przez Bożenę Sankowską i jej męża osoby poszukiwanej listem gończym i za nieodstąpienie od działalności związkowej. Śledztwo, po zawieszeniu 21.12.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku, podjęto 24.10.1983 pod nr. 35/83. Prowadzenie sprawy zakończono 14.11.1983 w związku z umorzeniem postępowania przez prokuraturę. Wydz. Śledczy nie wniósł zastrzeżeń do sposobu rozstrzygnięcia sprawy. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 125/III. IPN Wr 028/104 (125/III).
.