Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Zbigniew
Nazwisko: Dach
Miejsce urodzenia: Kołobrzeg
Data urodzenia: 30-07-1967
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Kaktus", nr rej. Ko 25065, prowadzona była przez Wydz. III WUSW Koszalin w okresie 18.02.1986 - 26.06.1990. Materiały dotyczyły działaczy uważanej przez ówczesne władze za nielegalną grupy "Wolność i Pokój" (WiP) działającej na terenie woj. koszalińskiego. Jacek Dach był aktywnie działającym na terenie Kołobrzegu członkiem WiP. Między innymi rozlepiał plakaty sygnowane przez w/w organizację na budynkach użyteczności publicznej, sklepach z hasłami nawołującymi do uwolnienia osób więzionych z powodu odmowy odbycia służby wojskowej. We wrześniu 1987 został zatrzymany, a sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń.11.11.1987 został zarejestrowany pod nr Ko 26415, jako figurant SOR „Kaktus”. Sprawę zakończono 26.06.1990, przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z figurantami. Materiały zgromadzone w sprawie zostały przekazane do archiwum pod sygn. 5675/II. IPN Sz 00105/496 (5675/II).
Materiały administracyjne Służby Bezpieczeństwa, na które składa się Rejestr spraw o wykroczenia za lata 1987-1988 w Koszalinie. Kolegium ds. Wykroczeń przy prezydencie miasta Kołobrzeg uznało Jacka Dacha winnym i ukarało grzywną oraz został obciążony kosztami postępowania, za to że w dniu 1.06.1987 wraz z innymi osobami naklejał ulotki sygnowane przez WiP i nawoływał do uwolnienia kolegów, którzy odmówili służby wojskowej. IPN Sz 00108/111 t. 16 (377/ADM).
.