Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Jewiak
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 25-06-1962
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Karty dotyczące postępowań przygotowawczych za lata 1976-1989 prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW w Ciechanowie. Ireneusz Jewiak występuje jako podejrzany o przewożenie ulotek w celu ich rozkolportowania. I. Jewiak został zatrzymany 19.05.1984 na dworcu PKP w Działdowie za przewożenie w celu rozkolportowania druków mogących "wyrządzić szkodę interesom PRL’’. Ponadto posiadał kilkadziesiąt sztuk tych samych pism w miejscu zameldowania na pobyt stały w Olsztynie, jak też w miejscu zameldowania czasowego w Michałowicach. Prokuratura Rejonowa w Działdowie 26.07.1984 wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie ustawy o amnestii. IPN BU 01068/47 t. 46.
Akta tymczasowo aresztowanego Ireneusza Jewiaka podejrzanego o przewóz ulotek i pism z "fałszywymi wiadomościami mogącymi wyrządzić szkodę interesom PRL’’ prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Działdowie. Ireneusz Jewiak 19.05.1984 na trasie Warszawa - Olsztyn w pociągu przewoził ulotki i pisma mające "charakter antypaństwowy’’. Tymczasowo aresztowany 21.05.1984 na mocy postanowienia Wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Mławie delegowanego do Prokuratury Rejonowej w Działdowie. Osadzony w Areszcie Śledczym przy WUSW w Ciechanowie O/Mława do 19.06.1984, a następnie zwolniony na mocy ustawy o amnestii. IPN BU 483/23 (70).
Akta kontrolne śledztwa prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW w Ciechanowie w okresie od 24.05.1984 do 26.07.1984 dotyczące "propagandy antypaństwowej’’ prowadzonej przez Ireneusza Jewiaka. W/w przewoził celem rozkolportowania druki mogące "wyrządzić szkodę interesom PRL’’, tymczasowo aresztowany 21.05.1984. Prokuratura Rejonowa w Działdowie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie ustawy o amnestii. Materiały o sygn. 30/III zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 1/90 z 31.01.1990. Materiały o sygn. 30/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.