Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Józef
Nazwisko: Płoski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 20-09-1951
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Płoski został zarejestrowany 10.01.1974 do nr KR 13685 przez Wydział III KWMO w Krakowie. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Materiałów Wstępnych. Dnia 17.12.1974 materiały włączono do Sprawy Obiektowej krypt. Jagiellończyk". Część materiałów 28.02.1985 złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 315/IV. Pozostałe materiały zniszczono w 1990 roku. Akta o sygn. IPN Kr 08/302 (315/IV).
Kontynuacja rozpracowania M. Płoskiego w ramach Sprawy Obiektowej krypt. "Jagiellończyk" nr KR 9396, prowadzonej przez Wydział III-1 KWMO/WUSW w Krakowie w okresie od 26.09.1970 do 1990 roku w celu kontroli operacyjnej środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Część materiałów 28.02.1985 złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 315/IV. Pozostałe materiały zniszczono w roku 1990. Akta o sygn. IPN Kr 08/302 (315/IV).
Zarejestrowany 31.03.1982 do nr KI 20917 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Arka” nr rejestracyjny KI 18782, prowadzonej w okresie od 24.10.1980 do 13.12.1982 przez Wydział III „A” KWMO w Kielcach, a następnie Wydział V KWMO w Kielcach. W ramach SO krypt. „Arka” rozpracowywano struktury i członków NSZZ „Solidarność” z terenu d. województwa kieleckiego. Akta zawierają m.in. dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, plany pracy operacyjnej, materiały dotyczące akcji "Jodła" oraz "Klon", informacje o prowadzonych SOS i KE. Materiały dot. M. Płoskiego 10.08.1982 wyłączono ze SO krypt. "Arka" do osobnego prowadzenia jako Kwestionariusz Ewidencyjny. Pozostałe akta sfilmowano i złożono 29.12.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11734/II. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1119 (11734/II).
Zarejestrowany 20.08.1982 do nr KI 21370 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Po zwolnieniu z internowania objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Bibliotekarz" w okresie od 20.08.1982 do 30.05.1985 jako były pracownik etatowy Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Inwigilację zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały KE krypt. "Bibliotekarz" sfilmowano i złożono 28.06.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12639/II. Akta uległy zniszczeniu podczas pożaru. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1182 (12639/2).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Michała Płoskiego. Był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu " Świętokrzyskiego" NSZZ "Solidarność". Internowany 13.12.1981 decyzją nr 208/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach w ramach akcji „Jodła” pod nr KI 20322. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, a od 09.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 23.07.1982 decyzją nr 308/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/237 (IV/2346/240), mikrofilm IPN Ki 028/238 (IV/2346/240).
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 208/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach, a od 09.07.1982 w OO w Łupkowie. Zwolniony 23.07.1982 decyzją nr 308/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Rz 56/155.
.