Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta
Nazwisko: Łazicka
Nazwisko rodowe: Rolkowska
Miejsce urodzenia: Wielki Komorsk
Data urodzenia: 22-06-1932
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w sprawie dot. przynależności do podziemnej organizacji niepodległościowej działającej pod nazwą „Wojskowa Narodowa Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja”. Elżbieta Rolkowska została zarejestrowana do wyodrębnionego i prowadzonego oddzielnie śledztwa nr 15/50. Tymczasowo aresztowana postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 24.04.1950 za to, że „w okresie od 1948 do dnia 16.04.1950 w miejscowości Lisie Kąty pow. Grudziądz udzielała powtarzającej się pomocy członkom związku mającego na celu dokonywać zamachów na funkcjonariuszy UB i MO, działaczy demokratycznych oraz gromadzenie broni, a to w ten sposób, że przechowywała ich w zabudowaniach swoich rodziców i udzielała pożywienia”. Jako tymczasowo aresztowana osadzona została w Więzieniu Karno-Śledczym w Grudziądzu. Nakazem przyjęcia wystawionym przez PUBP w Grudziądzu z 21.06.1950 skierowana do Zakładu Karnego w Grudziądzu. Postanowieniem z 19.08.1950 zamknięto prowadzone przeciwko ww. śledztwo. Aktem oskarżenia z 24.08.1950 oskarżona przez Oficera Śledczego PUBP w Grudziądzu z art. 14 § 1 i art. 18 § 1 w związku z art. 4 § 1 Dekretu z 13.06.1946 (zatrzymana przez UB w dniu 16.04.1950 jako podejrzana o współpracę z podziemiem). Zatwierdzony przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy akt oskarżenia został w dniu 29.08.1950 przesłany do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. IPN By 070/2553 (2623/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przeciwko Elżbiecie Rolkowskiej oskarżonej o udzielanie pomocy członkom podziemnej organizacji pn. "Wojskowa Narodowo-Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja" od listopada 1949 do kwietnia 1950 w Lisich Kątach. Skazana wyrokiem WSR w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Grudziądzu (Sr. 291/50) z 12.09.1950 na karę 5 lat więzienia z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 24.04.1950 do 12.09.1950. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. II 297/50) z 10.02.1953, w oparciu o ustawę o amnestii z 22.11.1952, złagodzono zasądzoną Elżbiecie Rolkowskiej przez sąd karę do 2,5 roku pozbawienia wolności i nakazano niezwłoczne zwolnienie ww. z zakładu karnego. Więzienie w Fordonie opuściła 14.02.1953. IPN By 66/2231.
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego WUBP/WUdsBP/KW MO w Bydgoszczy z lat 1947-1962 zapisane na taśmie filmowej. Materiały zawierają m.in. ankietę personalną Elżbiety Rolkowskiej, skazanej przez WSR w Bydgoszczy na karę 5 lat pozbawienia wolności za udzielanie pomocy od listopada 1949 do 16.04.1950 w Lisich Kątach podziemnej organizacji niepodległościowej pn. „Wojskowa Narodowo-Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja”. IPN By 0112/7, IPN By 00118/12, IPN By 0116/1.
Dzienne meldunki sytuacyjne za rok 1950 przesyłane przez Szefa WUBP w Bydgoszczy do MBP w Warszawie. Wymieniona w meldunku sytuacyjnym z 18.04.1950 jako aresztowana w wyniku prowadzonej akcji za współpracę i udzielenie pomocy podziemnej organizacji oraz w meldunku sytuacyjnym z 13.09.1950 jako skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Grudziądzu na karę 5 lat więzienia za udzielanie pomocy zbrojnemu podziemiu. IPN By 0109/23 (21/S).
Sprawozdania i raporty miesięczne Szefa PUBP w Grudziądzu z rok 1950. Wymieniona w „Sprawozdaniu miesięcznym za okres od 01.05.1950 do 31.05.1950” Szefa PUBP w Grudziądzu skierowanym do Szefa WUBP w Bydgoszczy z 31.05.1950 jako aresztowana za udzielanie pomocy organizacji podziemnej z terenu pow. grudziądzkiego. Wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy. IPN By 050/6 (NR 6-S).
Rozpracowanie obiektowe krypt. „Grom” nr rej. 41/52 dot. podziemnej organizacji zbrojnej pod nazwą Oddział „Tobiasza Czesława” i „Wolna Niezależna Wojskowa Organizacja” działającej na obszarze styku województw gdańskiego i bydgoskiego. Sprawę prowadził od do Wydz. III WUBP w Bydgoszczy od 19.01.1949. Elżbieta Rolkowska przechodzi w aktach jako aresztowana wraz z całą rodziną i skazana przez WSR w Bydgoszczy na karę 5 lat pozbawienia wolności za udzielanie pomocy podziemnej organizacji niepodległościowej. IPN By 069/298 (298/IV).
Charakterystyka organizacji niepodległościowych, m.in. „Wojskowej Narodowo-Nacjonalistycznej Wyzwoleńczej Organizacji”, działających w latach 1949-1950 na terenie byłych województw: bydgoskiego, gdańskiego i olsztyńskiego. W materiałach znajduje się przygotowany 26.02.1974 na Elżbietę Rolkowską kwestionariusz osobowy na pomocnika organizacji pn. „Wojskowa Narodowo-Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja”. Zapisano w nim, że „w okresie od 1948 do dnia 16.04.1950 przechowywała członków organizacji w zabudowaniach swoich rodziców oraz udzielała im pożywienia. Aresztowana postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 24.04.1950. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy z 12.09.1950 skazana na 5 lat więzienia. IPN By 010/19 (19/A, 19/B).
.