Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Tazbir
Miejsce urodzenia: Słostowice
Data urodzenia: 11-05-1908
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatu radomszczańskiego. Antoni Tazbir figuruje w wykazie członków KWP. IPN Ld Pf 10/755 (991/X).
Materiały operacyjne GZI WP, Wydziału Informacji Łódzkiego Okręgu Wojskowego nr VI za rok 1946, zawierające „Teczkę dokumentacji Oddziału [właśc. Wydziału] Informacji Łódzkiego Okręgu Wojskowego dot. pościgu za batalionem „Grota” z organizacji zbrojnej podziemia pod dowództwem »Warszyca«”. W materiałach sprawy Antoni Tazbir widnieje w spisie osób popierających „Warszyca”. IPN BU 2386/15111 (ZS 2086).
Materiały operacyjne PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1947-1950 dotyczące Antoniego Tazbira ps. „Karp” - od 1940 roku członek podziemia niepodległościowego, w latach 1942-1944 żołnierz AK, od 1946 członek Konspiracyjnego Wojska Polskiego w kompanii Władysława Kuśmierczyka ps. „Longinus”. Ujawnił się 12.03.1947 przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Piotrkowie Trybunalskim (oświadczenie nr 16594). W materiałach sprawy znajdują się dokumenty sporządzone przez funkcjonariuszy UB świadczące o inwigilacji Antoniego Tazbira, aż do 04.08.1950. Materiały złożono w archiwum 18.01.1956. Informacje zachowane w kartotece Wydziału „C” KW MO w Łodzi wskazują, że archiwum aktualizowało dane osobowe Antoniego Tazbira jeszcze w roku 1976. IPN Ld 011/509 (3054/II), IPN Ld Pf 87/2 (437/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania roczne, miesięczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 1950. Z raportu złożonego 22.09.1950 przez kierownika Sekcji III szefowi PUBP wynika, że 15.09.1950 wszczęto Rozpracowanie Obiektowe (RO) krypt. „Wyłom”, dotyczące byłych członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym Antoniego Tazbira. IPN Ld Pf 10/199 (206/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Antoniego Tazbira vel Blada jako członka AK, następnie członka KWP w kompanii „Longinusa”. IPN Ld 030/279 t. 7 (1506/X), IPN BU 0186/278 t. 9 (Opracowanie Nr 279, p.234, tom VII).
.