Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Felicjański
Miejsce urodzenia: Gomunice
Data urodzenia: 04-10-1910
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP oraz PUdsBP w Radomsku z lat 1945-1956 dotyczące Edwarda Felicjańskiego ps. „Sosna”, podejrzanego o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie powiatu piotrkowskiego w okresie 1945-1946. Ujawnił się 22.03.1947 przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Szczecinku (oświadczenie nr 02933). W materiałach znajdują się wyciągi z doniesień informatora UB ps. „I.S” z 1950 roku. Materiały złożono w archiwum 18.01.1956. Zachowane w kartotece Wydziału „C” KW MO w Łodzi informacje wskazują, że archiwum aktualizowało dane osobowe Edwarda Felicjańskiego jeszcze w 1968 roku. IPN Ld 011/503 (3048/II).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania roczne, miesięczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 1950. Z raportu złożonego 30.01.1950 szefowi PUBP przez kierownika Sekcji III wynika, że Edward Felicjański w 1947 roku ujawnił się przed Komisją Amnestyjną jako członek KWP. IPN Ld Pf 10/199 (206/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego od sierpnia 1945 należał Edward Felicjański. IPN Ld 030/279 t. 2 (1506/X), IPN BU 0186/278 t. 13 (Opracowanie Nr 279, p.234, tom II).
.