Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Biel
Miejsce urodzenia: Lubcza
Data urodzenia: 19-04-1936
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Biel został zarejestrowany 30.05.1983 do nr TA 6875 przez Wydział V KWMO w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Podziemie” nr TA 6150, prowadzonej w okresie od 11.03.1982 do 05.03.1984. SOS przekwalifikowano 08.02.1983 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Rozpracowywany z uwagi na działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Dębicy. Materiały SOR krypt. "Podziemie" złożono 25.07.1984 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 1114/II-gr. Materiały zniszczono 10.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Materiały o sygn. 1114/II-gr. zniszczono 10.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Tarnowie w sprawie prowadzonej od 24.04.1983 wobec Mieczysława Biela i innych, podejrzanego o działalność w niejawnych strukturach Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Ziemia Dębicka w charakterze łącznika oraz kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Sprawę zarejestrowano 16.05.1983 pod nr RSD-3/83. M. Biel został zatrzymany 02.05.1985, postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dębicy 04.05.1983 tymczasowo aresztowany i następnie osadzony w ZK w Tarnowie. Sprawę zakończono 15.11.1983. Materiały sprawy złożono 19.01.1984 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 106/III-gr. IPN Kr 071/106 (105/III).
Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Dębicy, dotyczące M. Biela i innych. Został objęty śledztwem od 04.05.1983 i postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dębicy tymczasowo aresztowany. Oskarżony o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości (...) godzących w podstawę ustroju PRL", zamieszczonych w wydawnictwach podziemnych oraz kolportaż tych wydawnictw. Sąd Rejonowy w Dębicy 09.08.1983 umorzył postępowanie na mocy amnestii. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta penitencjarne M. Biela. Zatrzymany 02.05.1983. Aresztowany tymczasowo 04.05.1983 w związku z oskarżeniem o kontynuowanie działalności w NSZZ „Solidarność” oraz rozpowszechnianie i kolportowanie opozycyjnych wydawnictw na terenie Dębicy. Osadzony 05.05.1983 w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Zwolniony 14.07.1983. IPN Kr 162/48 (1/361/83).
Mieczysław Biel został objęty kontrolą operacyjną przez pion V RUSW Dębica w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komisja” nr TA 10105, prowadzonej w okresie od 24.01.1989 do 11.10.1989. SOR przekwalifikowano 19.06.1989 na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Sprawę założono w związku z odradzającymi się strukturami NSZZ „Solidarność” na terenie Dębicy. Materiały SOS krypt. "Komisja" złożono 11.10.1989 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie, skomasowano do sygn. 1114/II-gr. Materiały zniszczono 10.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Materiały o sygn. 1114/II-gr. zniszczono 10.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.