Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Róża Maria
Nazwisko: Sobańska-Wocial
Nazwisko rodowe: Sobańska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 21-03-1941
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Róża Sobańska-Wocial 5.03.1980 została zarejestrowana pod numerem 27338 w kategorii Zabezpieczenie przez Wydz. III „A”-1 KS MO w Warszawie. Opracowywana w charakterze kandydata na tajnego współpracownika. Celem ewentualnej możliwości pozyskania do współpracy było: utrzymywanie kontaktów z osobą rozpracowywaną w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bączek”. W dniu 16.03.1981 prowadzenie sprawy przekazano do Wydziału VII Departamentu IV MSW i przerejestrowano na nr 65976. Działania operacyjne zakończono z uwagi na brak „materiałów operacyjnych świadczących o powiązaniach organizacyjnych” R. Sobańskiej-Wocial z figurantem SOR „Bączek”. Materiały 5.12.1983 przekazano do archiwum Biura „C” MSW pod sygnaturą 17554/I-k. Akta zniszczono w październiku 1985 roku, pozostał mikrofilm o numerze 15662/1. IPN BU 001043/3722 (15662/1) mikrofilm.
W materiałach kartotecznych widnieje informacja, że ww. 12.06.1967 otrzymała odmowę wyjazdów zagranicznych. Od decyzji 13.07.1967 odwoływała się. Sprawa została rozpatrzona negatywnie. Materiały paszportowe o sygnaturze EAWA 21695 zniszczono 18.01.1979 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.