Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Sobiczewska
Nazwisko rodowe: Borychowska
Miejsce urodzenia: Borychów
Data urodzenia: 22-06-1931
Imię ojca: Marian
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze. Janina Borychowska została zatrzymana w dniu 30.09.1950 przez PUBP w Sokołowie Podlaskim z uwagi na podejrzenie współpracy w okresie od czerwca 1949 r. do czerwca 1950 r. z żołnierzami podziemia niepodległościowego WIN dowodzonymi przez Józefa Małczuka ps. „Brzask”. Oddział ten wchodził w skład VI Brygady Wileńskiej AK. W ocenie funkcjonariuszy PUBP ww. miała udzielać z rodziną zakwaterowania oddziałowi oraz przekazywać informacje o osobach interesujących żołnierzy podziemia. J. Borychowska została oskarżona ponadto o brak zgłoszenia władzom pobytu na terenie gospodarstwa członków podziemia niepodległościowego. W dniu 17.01.1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie została skazana za powyższe na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 0207/5799 (16503/III) akta śledcze.
Akta sądowe. Janina Borychowska została zatrzymana w dniu 30.09.1950 przez PUBP w Sokołowie Podlaskim w związku z podejrzeniem współpracy z żołnierzami podziemia niepodległościowego dowodzonymi przez Józefa Małczuka ps. „Brzask”, wchodzącymi w skład VI Brygady Wileńskiej AK. W dniu 17.01.1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie została skazana za współpracę z partyzantką antykomunistyczną na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Jednocześnie została uwolniona od zarzutu przekazywania informacji dotyczących osób pozostających w kręgu zainteresowań żołnierzy podziemia. W 1994 roku postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wyrok b. WSR w Warszawie z dnia 17.01.1951 został uznany za nieważny. IPN BU 1007/630 (Sr 1406/50) akta sądowe.
Janina Sobiczewska (Borychowska) figuruje w opracowaniu pn. "Charakterystyka nr 66" przygotowanym w 1976 roku przez Wydz. "C" KSMO w warszawie poświęconemu działalności VI Brygady Wileńskiej AK. W latach 1949-1950 udzielała pomocy żołnierzom podziemia niepodległościowego oraz przekazywała informacje oddziałowi dowodzonemu przez Józefa Małczuka ps. „Brzask”. Aresztowana 30.09.1950, a następnie skazana w dniu 17.01.1951 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia. IPN BU 0180/82 t. 5 (Charakterystyka nr 66).
.