Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Żak
Miejsce urodzenia: Buksztel
Data urodzenia: 16-06-1927
Imię ojca: Julian
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Ocean" prowadzona przez PUBP Sokółka w latach 1945-1954 dotyczy rozpracowania członków AK-"WiN" działających w latach 1945-1947 na terenie Obwodu Sokółka. Paweł Żak znajduje się w wykazie osób należących do 8. Kompanii AK-"WiN" dowodzonej przez Stanisława Biziuka ps. "Sokół". IPN Bi 011/30/2 (170/IV/C).
Sprawa Obiektowa prowadzona przez PUBP w Sokółce w latach 1945-1955 dotyczy rozpracowania członków AK-"WiN" działających w latach 1945-1947 na terenie powiatu Sokółka. Paweł Żak znajduje się w spisie osób należących do oddziału AK-"WiN" pod dowództwem Stefana Ejsmonta ps. "Wir". IPN Bi 011/50 (187/IV).
Paweł Żak ps. "Bukiet" należał do organizacji podziemia niepodległościowego Armia Krajowa, a następnie "Wolność i Niezawisłość" na terenie powiatu sokólskiego. Posiadał broń palną oraz brał udział w akcjach organizowanych przez tę organizację we wsi Międzyrzecze, gm. Szudziałowo. Ujawnił się 20.03.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP w Sokółce. AP Białystok, sygn.1427/23, Ankieta osoby ujawnionej (DU-6191).
Teczka zagadnieniowa krypt. "P 13" (nr ewid. 1942/62) prowadzona w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971 przez Wydział III KW MO w Białymstoku. Dotyczy działalności członków AK-"WiN" na terenie byłego województwa białostockiego. Paweł Żak figuruje w wykazie zaświadczeń dla osób amnestiowanych, sporządzonym przez PUBP w Sokółce. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 99 i 100 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska/ Wolność i Niezawisłość, Obwód Sokółka krypt. "Żbik nr 10"/ "Pszenica nr 22/13". Kwestionariusz sporządzony przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku w 1989 roku dotyczy Pawła Żaka, członka w/w organizacji, który ujawnił się 20.03.1947 przed Komisją Amnestyjną PUBP w Sokółce. IPN Bi 019/47/2.
.