Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfons Wojciech
Nazwisko: Raiter
Miejsce urodzenia: Jadowniki
Data urodzenia: 05-04-1915
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Alfons Rajter
urodzony/a 05- 04-1915

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Piotrkowie Trybunalskim z roku 1958. Według informacji zawartych w sprawozdaniu za III kwartał 1958 Alfons Raiter widnieje jako były oficer AK, członek środowiska byłego AK określanego jako „prolondyńskie” i „prosanacyjne”, członek ZBoWiD-u i proponowany kandydat do nowego Wojewódzkiego Zarządu tej organizacji. IPN Ld PF10/205 (212/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne Wydziału III KW MO w Łodzi z roku 1960. Według informacji zawartych w sprawozdaniu za II kwartał 1960 A. Raiter widnieje jako uczestnik i prelegent podczas wycieczki szlakiem bojów partyzanckich z okresu okupacji z Niemcami zorganizowany przez były aktyw AK okręgu piotrkowskiego, określany jako środowisko „prolondyńskie” i „prosanacyjne”. Według SB: „W swym wystąpieniu gloryfikował działalność członków AK i im tylko przypisuje wyłącznie cały ciężar walki z okupantem, pomijając włożony wysiłek Gwardii Ludowej na tym terenie”. IPN Ld PF10/52 (54/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Piotrkowie Trybunalskim z roku 1961. Raiter widnieje w nich jako członek środowiska byłego AK określanego jako „prolondyńskie” i „prosanacyjne”. Według informacji zawartych w sprawozdaniu za III kwartał 1961 A. Był brany również pod uwagę jako kandydat na agenta do wykorzystania w sprawie ewid. obserwacyjnej krypt. „Major” na Adama Trybusa. Kandydatura Raitera została odrzucona z powodu jego „nieszczerego ustosunkowania” do władz. IPN Ld PF10/208 (215/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1961-1965. A. Raiter widnieje w nich jako były sanitariusz 25 pp AK utrzymujący szerokie kontakty ze środowiskiem byłego AK określanego jako „sanacyjne” i „tradycyjnie wrogie”. W sprawozdaniu za IV kwartał 1962 Raiter został, między innymi, wytypowany do doraźnej inwigilacji za pomocą OZI w czasie „zaostrzającej się sytuacji na arenie międzynarodowej (Kryzys Kubański)”. W planie działań operacyjnych w związku z obchodami tysiąclecia Państwa Polskiego z 16.04.1966 A. Raiter miał być inwigilowany za pomocą podsłuchu telefonicznego, perlustracji korespondencji i TW ps. „Krzak” i „Zawisza” oraz byłych TW ps. „Jan” i „X”. IPN Ld PF10/516 (604/X).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Wojtek", prowadzony w okresie 07.12.1973 - 25.03.1981, założony przez KMiP MO w Piotrkowie Trybunalskim pod nr rej. 29722 a od 24.06.1975 prowadzony Wydział III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim pod nr rej. 1869 w celu kontroli operacyjnej Alfonsa Raitera, dawnego sanitariusza i żołnierza AK ps. „Wojtek”, lekarza-ordynatora oddziału dziecięcego Szpitala Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim (od 1975 roku Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego), członka SD, podejrzewanego przez SB o organizowanie uroczystości patriotycznych i spotkań byłych żołnierzy AK. Według informacji pozyskanych przez OZI oraz za pomocą perlustracji korespondencji i technik operacyjnych (podsłuchy pokojowe i telefoniczny) ustalono, że A. Raiter brał udział w organizacji spotkań i uroczystości członków byłego 25 pp AK (wycieczek, rajdów, rocznic stoczonych przez oddział walk, urodzin i imienin członków, nabożeństw i pogrzebów) oraz pomagał w zbieraniu i publikacji materiałów dotyczących walk oddziałów partyzanckich na terenie pow. piotrkowskiego. Brał udział także w innych zjazdach i spotkaniach środowiska dawnych członków AK na terenie kraju oraz był aktywnym członkiem ZBoWiD-u. SB usiłowała za pomocą OZI atakować wizerunek A. Raitera oraz izolować go w środowisku byłego AK i miejscu pracy. Sprawa została zakończona 25.03.1981 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 480/II. IPN Ld 067/202/J (480/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Organizator", prowadzony w okresie 07.09.1977 - 10.03.1981 przez Wydział III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim nr rej. 3482 na inną. Alfons Raiter widnieje w tym kwestionariuszu jako były lekarz AK, figurant KE krypt. „Wojtek”, współorganizujący różne uroczystości dla byłych członków AK (urodziny, imieniny członków, spotkania rocznicowe itp.) z którymi to utrzymywał bliskie kontakty. SB usiłowała za pomocą OZI dezintegrować środowisko członków dawnego AK i izolować A. Raitera. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 478/II. IPN Ld 067/200/J (478/2) mikrofilm.
.