Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Florian
Nazwisko: Orlik
Miejsce urodzenia: Biały Bór
Data urodzenia: 15-12-1950
Imię ojca: Florian
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Florian Orlik dnia 29.10.1985 został zarejestrowany przez Pion V RUSW w Lubinie pod nr. rejestracyjnym 6998 jako osoba zabezpieczona (OZ) w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Skryba" (nr rejestracyjny 6567; założona 12.03.1985). Sprawa dotyczyła ustalenia sprawców nadesłania "przesyłki pocztowej z ulotką drukowaną przez podziemie >S< na adres przewodniczącego Związku Zawodowego ZG >Sieroszowice< w Jakubowie". W aktach znajduje się doniesienie TW dot. ww., w którym został on scharakteryzowany jako osoba utrzymująca kontakty z byłymi internowanymi, posiadająca "szerokie znajomości z różnymi osobami działającymi w podziemiu" oraz przechowująca w mieszkaniu "dużo nielegalnej literatury" i udostępniająca je do zebrań "byłych działaczy >S<". Prowadzenie sprawy zakończono 01.08.1986 w związku z nieustaleniem sprawców wysłania ulotki. Materiały 09.09.1986 złożono w archiwum pod sygn. 1015/II. IPN Wr 022/841 (1015/II).
Florian Orlik dnia 30.04.1987 został zarejestrowany pod nr. rejestracyjnym 8231 przez Pion V RUSW w Głogowie jako osoba zabezpieczona (OZ) w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Brygida" (nr rejestracyjny 4378). Sprawa została założona 28.11.1986 na zagadnienie "wroga działalność w środowiskach". Dnia 22.01.1990 rejestracje dot. ww. wycofano, materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.