Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Dybuść
Miejsce urodzenia: Czeszejki
Data urodzenia: 16-11-1919
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta osoby ujawnionej. Edward Dybuść od 1943 roku był członkiem AK/ "WiN". Pełnił funkcję wywiadowcy, używał ps. "Orzeł". Ujawnił się 11.04.1947 w PUBP w Sokółce (nr Zaświadczenia o ujawnieniu 48430). AP Białystok, dokumentacja osób ujawnionych, sygn. 1427/15 (DU-1008).
Materiały administracyjne Wydz. III WUBP w Białymstoku z 1947 roku. Spis ujawnionych i nieujawnionych członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z Obwodów: Sokółka, Ełk, Olecko, Gołdap. Edward Dybuść ps. "Orzeł" - wywiadowca "WiN", jest wymieniany w spisie osób ujawnionych z obwodu sokólskiego. IPN Bi 045/2099 (130/54).
Teczka Zagadnieniowa krypt. "P-13" prowadzona w okresie 22.09.1959 - 29.12.1971 przez Wydz. III KW MO w Białymstoku dot. działalności AK/ "WiN" na terenie woj. białostockiego. Edward Dybuść wymieniany w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych sporządzonym 07.06.1947 przez PUBP w Sokółce (nr Zaświadczenia o ujawnieniu 48430). IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 99 i 100 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska/ Wolność i Niezawisłość, Obwód Sokółka krypt. "Żbik nr 10"/ "Pszenica nr 22/13", sporządzone przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku. W materiałach znajduje się m.in kwestionariusz osobowy dotyczący Edwarda Dybuścia ps "Orzeł". Wyżej wymieniony ujawnił się 11.04.1947 w PUBP w Sokółce jako wywiadowca w stopniu kaprala w 6. Kompanii "WiN". IPN Bi 019/47/1.
.