Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Fieducik
Miejsce urodzenia: Strubnica
Data urodzenia: 04-12-1920
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta osoby ujawnionej. Bronisław Fieducik od 1946 roku był członkiem 3 Plutonu 9. Kompanii "WiN" Obwodu Sokólskiego. Używał ps. "Wicher". Ujawnił się 19.03.1947 w PUBP w Sokółce i zdał broń (nr Zaświadczenia 06546). AP Białystok, Dokumentacja osób ujawnionych, sygn. 1427/16 (DU-716).
Materiały administracyjne Wydz. III WUBP w Białymstoku z 1947 roku. Spis ujawnionych i nieujawnionych członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z Obwodów: Sokółka, Ełk, Olecko, Gołdap. Bronisław Fieducik ps. "Wicher" wymieniany w spisie osób ujawnionych z obwodu sokólskiego. IPN Bi 045/2099 (130/54).
Teczka Zagadnieniowa krypt. "P-13" prowadzona w okresie 22.09.1959 - 29.12.1971 przez Wydział III KW MO w Białymstoku dot. działalności AK/ "WiN" na terenie woj. białostockiego. Bronisław Fieducik wymieniany w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych sporządzonym 07.06.1947 przez PUBP w Sokółce (nr Zaświadczenia o ujawnieniu 06546). IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 99 i 100 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska/ Wolność i Niezawisłość, Obwód Sokółka krypt. "Żbik nr 10"/ "Pszenica nr 22/13", sporządzone przez Wydział "C" WUSW w Białymstoku. W materiałach znajduje się m.in. kwestionariusz osobowy dotyczący Bronisława Fieducika ps. "Wicher". Wyżej wymieniony ujawnił się 19.03.1947 w PUBP w Sokółce jako szeregowy członek 9. Kompanii "WiN", zdał broń i amunicję. IPN Bi 019/47/1.
.