Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Czyrek
Miejsce urodzenia: Białobrzegi
Data urodzenia: 20-07-1928
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1955 r., ekonomista, ukończył Uniwersytet Jagielloński (1950 r.). Od 1952 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), 1962-1968 radca Ambasady PRL w Belgradzie. W okresie od 17.12.1982 r. do 8.11.1989 r. był wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

Źródło: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983 (dalej, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983), T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 209, 311, 343.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 03-1971 08-1980 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 343.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 15-02-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 151, 195.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 29-01-1990 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 195; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 343.
Minister Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa Brak 24-08-1980 21-07-1982 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 208.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-07-1981 29-07-1989 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 257; T. Mołdawa,Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 261.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-07-1981 29-07-1989 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 258; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 260.
Minister Stanu Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 08-1989 12-1990 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 89, 343.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW. Karta E-14/1: Data zapisu - 27 VIII 75 - Treść i nr sprawy, nazwa jednostki: Stempel o treści: Materiały w Wydz. II Biura "C"MSW nr: "10160/I". Dopisek na stronie recte: "Akta zastrzeżone przez Dyrektora Biura "C" MSW". Materiałów archiwalnych dot. zapisu na wspomnianej karcie nie odnaleziono.
.