Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Fedko
Miejsce urodzenia: Wielogłowy
Data urodzenia: 01-04-1917
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa WUBP w Krakowie i PUBP w Nowym Sączu w sprawie struktur powiatowych WiN w Nowym Sączu. Na podstawie zeznań zatrzymanego w kwietniu 1948 przez WUBP w Krakowie ostatniego szefa Okręgu Krakowskiego WiN Mieczysława Huchli, UB rozpoczął rozpracowanie osób z terenu Nowego Sącza zaangażowanych w latach 1946-1947 w działalność Rady WiN na powiat Nowy Sącz. Tajnie aresztowano ostatniego kierownika Rady Nowy Sącz 07.06.1948 i przewieziono do siedziby WUBP w Krakowie, gdzie rozpoczęto jego przesłuchania. Na skutek tego rozpoczęto zatrzymania pozostałych członków Rady WiN Nowy Sącz. Jan Fedko został zatrzymany 28.08.1948. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 04.09.1948. Akt oskarżenia sporządzono 18.01.1949 w WUBP w Krakowie. Oskarżony z art. 14 par. 2 dekretu z 13.06.1946 oraz art. 86 par. 2 KKWP o działalność w WiN i przekazywanie informacji z terenu do kierownika Rady WiN. Następnie sprawę wraz z aktem oskarżenia skierowano do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej akta sprawy złożono w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 1719/I. W 1968 roku skomasowano wraz z fragmentami akt operacyjnych 3785/II do sygn. 741/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/640, t. 1 (741/III), mikrofilm IPN Kr 096/641 (741/III).
Dokumentacja wyłączona z akt śledztwa w sprawie przynależności do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na terenie pow. nowosądeckiego, dot. gromadzenia i przekazywania informacji o charakterze wywiadowczym oraz kolportażu prasy WiN prowadzonego przeciwko Janowi Fedko i innym członkom Rady WiN na powiat Nowy Sącz. UB przejął archiwum nowosądeckiego WiN, prasę organizacyjną i meldunki do centrali w Krakowie, co wykorzystane zostało podczas procesu. Materiały szczątkowe. Akta o sygn. IPN Kr 0126/65 (741/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Jan Fedko i inni. Śledztwo wszczęto 07.06.1948. Zatrzymany 28.08.1948. W miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję. Wyrokiem z 25.04.1949 uznany za winnego z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 działalności w WiN i skazany na 5 lat więzienia. Jednocześnie przy uwzględnieniu ustawy o amnestii z 1947 roku całość wyroku darowano. Nakazem WSR zwolniony 26.04.1949 z więzienia Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 110/3164, t. 1-3 (Sr 309/49).
Materiały operacyjne z lat 1946-1948 oraz dokumentacja Sprawy Obiektowej krypt. "Wino" założonej przez Wydział III WUBP w Krakowie w 1948 roku w celu rozpracowania struktur terenowych WiN w woj. krakowskim, wraz z dokumentacją operacyjną prowadzonej na poziomie powiatu sprawy krypt. "Wino" PUBP w Nowym Sączu w okresie 1948-1954. W tomach 4, 7, 9 materiały administracyjne i operacyjne, doniesienia agentury, plany pracy PUBP w Nowym Sączu i Wydziału III WUBP w Krakowie, protokoły przesłuchań członków struktur powiatowych WiN z Nowego Sącza w tym zatrzymanych w 1948 roku członków Rady WiN na powiat Nowy Sącz. Jan Fedko figuruje jako członek struktur wywiadowczych WiN w roku 1946. Akta o sygn. IPN Kr 075/27, t. 4, 7, 9 (42/OB).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjną WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Jan Fedko ze wsi Wielogłowy pod Nowym Sączem w 1946 roku współpracował z kierownikiem Rady WiN na Powiat Nowy Sącz, przekazując mu informacje z terenu swojej miejscowości i gminy. Zatrzymany przez PUBP w Nowym Sączu 28.08.1948. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.