Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Flaga
Miejsce urodzenia: Sułkowice
Data urodzenia: 10-11-1914
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie w sprawie członków grupy wywiadowczej działającej w latach 1945-1946 na rzecz WiN, wywodzącej się z Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej (KBON), działającej głównie na terenie Krakowa od 1942 roku podziemnej organizacji powiązanej z Organizacją Polską (OP), założonej przez Władysława Dybowskiego ps. "Korwin". Na skutek działań operacyjnych UB w połowie 1946 doszło do rozbicia organizacji i aresztowania większości aktywnych członków i osób z kierownictwa. Władysław Flaga ps. "Strach" ukrywający się od kwietnia 1945 przed powołaniem do LWP za namową działacza KBON i WiN Władysława Ejtminowicza ps. "Pogoń" w sierpniu 1945 przystąpił do tych organizacji, z zadaniem stworzenia oddziału patrolowego i zbierania informacji. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 15.10.1946, następnie aresztowany tymczasowo decyzją WPR w Krakowie z 04.11.1946. Oskarżony o działalność w KBON i WiN, udział w sieci wywiadowczej i stworzenie, na bazie członków KBON, oddziału podległego OP WiN. Po zakończeniu śledztwa przez WUBP w Krakowie sprawę wraz z aktem oskarżenia z 16.12.1946 przekazano do WSR w Krakowie. Akta śledcze złożono w archiwum WUBP w Krakowie 20.12.1946 pod sygn. 105/I. W 1959 roku skomasowano z materiałami operacyjnymi dot. poszczególnych osób występujących w sprawie. W 1967 roku przesygnowano do nr 1/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1 t. 1, 3 (1/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Władysławowi Flaga i innym. Zatrzymany 15.10.1946 przez WUBP w Krakowie. Areszt tymczasowy od 04.11.1946 decyzją prokuratora WPR w Krakowie Oskara (Szyji) Karlinera. Osadzony w areszcie WUBP, a następnie w więzieniu Montelupich w Krakowie. Akt oskarżenia sporządził 16.12.1946 funkcjonariusz WUBP w Krakowie Krzyżanowski. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP, i 117 par. 2 KKWP, oraz art. 151 KK i art. 23 par. 1 dekretu z 13.06.1946. Wyrokiem z 18.01.1947 skazany łącznie na 8 lat więzienia. Postanowieniem WSR w Krakowie z 01.04.1947 na zasadach ustawy o amnestii z 22.02.1947 wyrok zmniejszono o połowę. Osadzony w więzieniu w Krakowie, następnie od 15.09.1947 w CW w Rawiczu. W styczniu 1950 osadzony w Ośrodku Pracy w Potulicach, skąd został zwolniony po odbyciu całości wyroku 16.10.1950. Akta o sygn. IPN Kr 110/778, t. 1-4 (Sr 8/47).
Materiały operacyjne Wydziału III WUBP w Krakowie dot. rozpracowania Władysława Flagi. Po realizacji procesowej sprawy przynależności do WiN i KBON rozpracowanie prowadzono do 1952 roku. Materiały rozpracowania złożono w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 10753/II. Materiały w stanie niekompletnym włączono do akt 105/I, a następnie przesygnowano całość do nr 1/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1 t. 3 (1/III).
Materiały śledztw WPG w Łodzi z 1945 roku w sprawie osób uchylających się od służby w LWP. Władysław Flaga otrzymał powołanie w kwietniu 1945 do Szkoły Oficersko Technicznej w Sieradzu. Do szkoły nie zgłosił się. Od tego czasu poszukiwany jako dezerter z LWP. Wyrokiem WSR w Krakowie 18.01.1947 skazany m.in za dezercję z art. 117 par. 2 KKWP. IPN BU 922/5703 (Pr. 833/45).
Charakterystyka nr 22 sporządzona w latach 1975-1976 w Wydziale "C" KWMO w Krakowie, dot. organizacji Krakowska Brygada Obrony Narodowej [KBON], działającej w latach 1942-1947, powiązanej ze strukturami Stronnictwa Narodowego, a od 1945 roku WiN. Organizacja została założona przez Władysława Dybowskiego ps. "Przemyski", a od roku 1945 kierował nią na terenie Krakowa Konrad Dybowski ps. "Zet", kiedy KBON prowadziła działalność wywiadowczą i propagandową w ramach WiN. Charakterystyka zawiera historię organizacji, kwestionariusze osobowe członków i wykaz przeprowadzonych akcji. Władysław Flaga figuruje w charakterystyce jako dowódca patrolu, zatrzymany przez WUBP w Krakowie 15.10.1946. Akta o sygn. IPN Kr 074/22 (22/X).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Władysław Flaga ps. "Strach" w latach 1942-1945 należał założonej w roku 1942 przez Władysława Dybowskiego ps. "Przemyski", "Korwin" Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej (KBON), powiązanej z OP SN i AK. W 1945 roku podjął działalność konspiracyjną wprowadzony przez Władysława Ejtminowicza ps. "Pogoń" do struktury KBON współpracującej z WiN. Został dowódcą oddziału dywersyjnego pn. "Patrol WiN". Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 15.10.1946, a następnie skazany przez WSR na 8 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.