Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Fiedler
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 03-01-1914
Imię ojca: Fryderyk
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Ludwik Fidler

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydziału III WUBP/KWMO w Krakowie z lat 1946-68 dot. Ludwika Fiedlera. Po osadzeniu w więzieniu poddany inwigilacji, typowany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie w więzieniu we Wronkach do werbunku, do czego nie doszło, z powodu jego postawy. W aktach liczne doniesienia agentury celnej, a następnie po 1956 roku po zwolnieniu z więzienia, agentury SB z terenu Krakowa. W 1957 roku uzyskał zgodę na wyjazd do Kanady skąd jednakże powrócił, co skłoniło SB do kolejnych działań. Inwigilowany szczególnie za to, że jako obywatel polski narodowości żydowskiej podjął działalność w WiN, i posiadał "prawicowe" poglądy. Rozpracowywany do 1967 roku, kiedy otrzymał zgodę władz PRL na wyjazd emigracyjny do Austrii. Akta operacyjne zarchiwizowano pod sygn. 3825/II. W 1968 roku włączono do sygn. 377/I wraz z aktami kontrolno-śledczymi. Akta o sygn. IPN Kr 07/312 (377/III), mikrofilm IPN Kr 096/314/J (377/III).
Materiały kontrolno-śledcze Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie w sprawie Ludwika Fiedlera. Zatrzymany 17.09.1946, a następnie aresztowany tymczasowo 19.09.1946 decyzją WPR w Krakowie. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP o działalność w WiN. Akt oskarżenia z 04.02.1947 sporządzono w WUBP w Krakowie i przekazano do WSR. Po ogłoszeniu amnestii (art. 86 jej podlegał) powinien zostać zwolniony z aresztu, jednak zmieniono zarzuty i był sądzony na podstawie dekretów z 1945 i 1946 roku. Wyrokiem w sprawie Sr 693/47 z 24.06.1947 skazany z art. 8 dekretu z 16.11.1945 i art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 na łączny wyrok 10 lat więzienia. Osadzony w Więzieniu Montelupich w Krakowie, a następnie we Wronkach, Barczewie, Iławie, oraz OPW w Jaworznie. Zwolniony na mocy amnestii po odbyciu niemal całości wyroku. Materiały śledcze zarchiwizowano pod sygn. 1272/I. W 1968 roku połączono z aktami operacyjnymi pod sygn. 377/I. Akta o sygn. IPN Kr 07/312 (377/III), mikrofilm IPN Kr 096/314/J (377/III), akta sprawy sądowej Sr 693/47 nie zachowały się.
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach za lata 1950-1952. Osadzony we Wronkach po transporcie z Krakowa 06.03.1948. Przeniesiony 05.12.1953 do więzienia w Barczewie. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach za lata 1950-52 o sygn. IPN Po 3/63.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. W charakterystyce figuruje jako Ludwik Fidler ps. "Arkadiusz" członek krakowskich Brygad Wywiadowczych WiN od lata 1945 do września 1946, tj. do momentu zatrzymania przez UB. Będąc pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazywał informacje na temat administracji rządowej oraz dot. środowiska żydowskiego w Małopolsce do kierownika Biura Studiów BW WiN Jana Kota ps. "Janusz". Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 17.09.1946 w wyniku zeznań zatrzymanych w sierpniu i wrześniu 1946 członków BW WiN z terenu Krakowa. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.