Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Żukiewicz
Miejsce urodzenia: Sokółka
Data urodzenia: 13-10-1922
Imię ojca: Michał
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Żukiewicz ps. "Pochmara" należał do organizacji podziemia niepodległościowego Armia Krajowa, a następnie Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" na terenie Obwodu Sokółka. Do szeregów AK został zwerbowany w czerwcu 1943. Posiadał broń palną zdobytą podczas walk w 1944 roku i przechowywał ją do momentu ujawnienia się. Ujawnił się 11.03.1947 przed Komisją Amnestyjną PUBP w Sokółce. AP Białystok, sygn.1427/23, Ankieta osoby ujawnionej (DU-5963).
Akta w sprawie karnej dotyczącej Kazimierza Żukiewicza prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Białymstoku w latach 1944-1946. Zatrzymany 23.03.1945 przez oficera śledczego PUBP w Sokółce z powodu nie zgłoszenia się do obowiązkowej rejestracji wojskowej w celu uchylenia się od służby wojskowej. Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Białymstoku po rozpatrzeniu materiału dowodowego dotyczącego w/w sprawy wydał 06.06.1945 postanowienie o niewszczynaniu postępowania karnego. K. Żukiewicz przebywał w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku, skąd został zwolniony 06.06.1945. IPN BU 831/10062.
Sprawa Obiektowa krypt. "Ocean" prowadzona przez PUBP Sokółka w okresie od 1945 do 1954 roku. Dotyczyła rozpracowania członków AK-"WiN" działających w latach 1945-1947 na terenie obwodu Sokółka. Kazimierz Żukiewicz ps. "Pochmara" znajduje się w wykazie osób należących do 8. Kompanii AK-"WiN" dowodzonej przez Stanisława Biziuka ps. "Sokół". IPN Bi 011/30/1 (170/IV/C).
Teczka zagadnieniowa krypt. "P-13" prowadzona w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971 przez Wydział III KW MO w Białymstoku. Dotyczy działalności członków AK-"WiN" na terenie byłego województwa białostockiego. Kazimierz Żukiewicz figuruje w wykazie zaświadczeń dla osób amnestiowanych, sporządzonym przez PUBP w Sokółce. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Akta Wydziału "C" WUSW w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków organizacji AK-"WiN" Obwód Sokółka opisanej w Charakterystyce Nr 99 i 100. Kwestionariusz osobowy z 21.11.1989 dotyczy Kazimierza Żukiewicza ps. "Pochmara", członka 8. kompani "WiN". Ujawnił się 11.03.1947 przed Komisją Amnestyjną PUBP w Sokółce. IPN Bi 019/47/2.
.