Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Nadolny
Miejsce urodzenia: Łyse
Data urodzenia: 29-06-1962
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Nadolny był objęty śledztwem nr 232/82 prowadzonym od 12.10.1982 do 30.11.1982 w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, w związku z udziałem w „nielegalnym zbiegowisku ulicznym”. Po zakończeniu śledztwa materiały złożono do archiwum pod sygn. 8170/III. Akta o sygn. 8170/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i akt o sygn. IPN Gd 62/9 i IPN Gd 965/12 t. 1.
Akta prokuratorskie z okresu 12.10.1982 - 21.12.1982 dot. postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds. 178/82) przeciwko Piotrowi Nadolnemu. Śledztwo zostało wszczęte w trybie doraźnym postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 12.10.1982. Tego samego dnia postanowiono o przedstawieniu zarzutów i o tymczasowym aresztowaniu Piotra Nadolnego w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Śledztwo zamknięto postanowieniem z 30.11.1982. Aktem sporządzonym 10.12.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku Piotr Nadolny został oskarżony o udział 11.10.1982 w Gdańsku w manifestacji publicznej, w czasie której obrzucano kamieniami funkcjonariuszy MO i ich pojazdy służbowe. IPN Gd 62/9.
Akta Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku dotyczące Piotra Nadolnego, oskarżonego 10.12.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku o udział 11.10.1982 w manifestacji publicznej w Gdańsku, w czasie której rzucano kamieniami w funkcjonariuszy MO i ich pojazdy służbowe. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 11.12.1982 postanowił (III.K.209/82"dor") o przyjęciu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 20.12.1982 (III K. 209/82) Piotr Nadolny został uniewinniony ze względu na „brak wystarczających dowodów na udział oskarżonego w zbiegowisku ludzi na barykadzie przy ul. Kartuskiej, a w każdym razie, iż istnieją nie dające się rozwiać wątpliwości czy znalazł się on tam jako przypadkowy widz czy też aprobował zachowanie tłumu”. IPN Gd 965/12 t. 1-2.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Piotra Nadolnego, podejrzanego o to, że 11.10.1982 w Gdańsku brał udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali kamieniami i śrubami w funkcjonariuszy MO i niszczyli mienie społeczne. Zatrzymany 11.10.1982, tymczasowo aresztowany 12.10.1982 i umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, zwolniony 21.12.1982. IPN Gd 161/280 (38/1375).
.