Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Alojzy
Nazwisko: Neupauer
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 09-12-1948
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według zapisu na karcie Mkr-2 Wydz. III-A KWMO w Gdańsku z dn. 14.01.1981 Jerzy Neupauer był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy FPS "POLMO". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez KM MO w Tczewie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tczewie (Ds. 1290/81) w sprawie kontynuowania działalności w NSZZ „Solidarność” poprzez organizowanie i uczestniczenie w strajku w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. Jerzy Neupauer był pracownikiem FPS „Polmo” w Tczewie, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego namawiał pracowników do podjęcia strajku. 14.12.1981 odczytał ulotkę z żądaniami uwolnienia internowanych i odwołania stanu wojennego. Wzywał też pracowników do powrotu na swoje stanowiska ale bez podejmowania pracy. Śledztwo w trybie zwykłym przeciwko Jerzemu Neupauerowi prowadzono od 17.12.1981 do 31.12.1981, kiedy to wniesiono akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Tczewie. W aktach brak jest wyroku Sądu Rejonowego w Tczewie odnośnie Jerzego Neupauera. IPN Gd 343/45.
.