Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Petsch
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 28-09-1910
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław Petsch (pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1947-1972 przez Wydział I Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód rejestracji: „ww. okresie okupacji na terenie Francji i Szwajcarii oraz Anglii służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (PSZ) w stopniu podporucznika. W 1947 roku powrócił do Kraju jako repatriant”. Materiały 9.03.1972 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 4085/IV. IPN BU 0423/4669 (4085/IV, 12798/IV, 3634, 74, 3068/Z).
Wacław Petsch w dniu 6.11.1964 został zarejestrowany pod numerem 11128 w kategorii Zabezpieczenie Operacyjnie (Zab.) przez Wydział V Departamentu II MSW. Powód rejestracji ww. "od 1964 roku utrzymywał kontakty z ambasadorem Włoch w Warszawie - Enrico Aillaudem oraz innymi cudzoziemcami". Materiały 29.11.1968 złożono do archiwum Wydziału II Biura “C” MSW pod sygnaturą 8619/I, a następie zmikrofilmowano – 8619/1. Materiały zniszczono w dniu 22.12.1980 roku. Materiały o sygnaturze 8619/I, 8619/1 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.