Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Ochwat
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 15-04-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Ochwat był objęty śledztwem prowadzonym od 01.09.1982 do 15.10.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (RSD-177/82) w sprawie udziału w "zajściach ulicznych" w Gdańsku 31.08.1982. Akt oskarżenia został skierowany do sądu, materiały złożono do archiwum pod sygn. 8259/III. Akta o sygn. 8259/III zniszczono protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej przeciwko Wojciechowi Ochwatowi przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds. 123/82), oskarżonemu o to, że 31.08.1982 w centrum Gdańska wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali kamieniami w funkcjonariuszy MO. Postępowanie prowadzone w trybie doraźnym. Wojciech Ochwat, pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, zatrzymany 31.08.1982, tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 01.09.1982. Nie przyznał się do zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów. Oskarżony aktem sporządzonym 15.10.1982 o to, że 31.08.1982 w Gdańsku działając wspólnie z innymi wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali kamieniami w funkcjonariuszy MO. IPN Gd 60/15.
Akta w sprawie karnej prowadzonej w trybie doraźnym od 15.10.1982 przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku (III K.178/82) przeciwko Wojciechowi Ochwatowi oskarżonemu o to, że w 31.08.1982 w Gdańsku, wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali kamieniami w funkcjonariuszy MO. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.178/82) z 25.10.1982 ww. został uniewinniony. IPN Gd 465/37.
Akta tymczasowo aresztowanego Wojciecha Ochwata, prowadzone od 07.09.1982 do 26.10.1982 przez Areszt Śledczy w Gdańsku. Zatrzymany 31.08.1982, tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratura Rejonowego w Gdańsku z 01.09.1982. Zwolniony 26.10.1982 na mocy wyroku uniewinniającego wydanego przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K.178/82 „dor”) z 25.10.1982. IPN Gd 161/289 (38/1056).
Akta operacyjne krypt. "Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i internowania osób na terenie woj. gdańskiego prowadzone od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III, V, Śledczy KW MO w Gdańsku. Wojciech Ochwat, pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Komisji Wydziałowej W-9 NSZZ "Solidarność, figuruje w wykazie osób represjonowanych za udział w "zajściach ulicznych” 31.08.1982. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2), IPN Gd 0207/46 (156/46, 911/13).
Informacje dzienne opracowane przez Zespół Informacyjny Gabinetu Ministra za okres 1.10.09.1982. W materiałach figuruje W. Ochwat, pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, przeciwko któremu wszczęto śledztwo i aresztowano. Powyższe informacje pochodzą z załącznika do wiadomości dziennych z dnia 04.09.1982 dot. "przeciwdziałania wrogiej propagandzie i innym szkodliwym aktom”. IPN BU 1585/15942.
Akta paszportowe prowadzone od 10.02.1985 do 24.01.1989 przez Wydz. Paszportów WUSW Gdańsk. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr 8067/82 ”WKŚ” do (”Wszystkie Kraje Świata”) od 6.10.1982 do 6.10.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w związku z udziałem ww. w "zajściach ulicznych” 31.08.1982. W materiałach znajduje się także adnotacja o anulowaniu zastrzeżenia ze względu na wyrok uniewinniający wydany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K.178/82 „dor”) z 25.10.1982. IPN Gd 645/39330 (EAGD 39330).
.