Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Tywęzy
Data urodzenia: 17-10-1959
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Alicja
Znany/a też jako:
Krzysztof Olschewski

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Olszewski 30.03.1982 został zarejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Wyjaśnienia (SOW) krypt."Szakal" pod numer 4229 przez Wydz. WSW 7 Dywizji Desantowej w Gdańsku, założonej ze względu na "wrogą postawę polityczną" i nawoływanie do wystąpień przeciw PZPR i WRON. Akta sprawy zniszczono w Zarządzie WSW POW za protokołem nr 3495 dnia 26.08.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie prowadzonej przeciwko Krzysztofowi Olschewskiemu, oskarżonemu o to, że pełniąc służbę wojskową wypowiadał się negatywnie na temat wprowadzenia stanu wojennego, ustroju oraz naczelnych organach władzy w PRL. Postępowanie prowadziła od 01.04.1982 do 11.05.1982 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. I.18/82). Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 02.04.1982. Śledztwo w trybie doraźnym prowadził oddział WSW w Gdańsku. Ww. nie przyznał się do stawianych mu aktem oskarżenia czynów. Oskarżony aktem sporządzonym 11.05.1982 o to, że "w okresie od stycznia 1982 do marca 1982 pełniąc służbę wojskową w 37 Batalionie Łączności w Gdańsku (Jednostka Wojskowa nr 3529) rozpowszechniał negatywne wiadomości o ustroju oraz naczelnych organach władzy w PRL". IPN Gd 267/7301, IPN BU 1209/1630.
Akta sprawy karnej prowadzonej przeciwko Krzysztof Olschewski, oskarżonemu o to, że "w okresie od stycznia 1982 do marca 1982 na terenie 37 Batalionu Łączności w Gdańsku (Jednostka Wojskowa nr 3529) rozpowszechniał wśród żołnierzy fałszywe wiadomości, które mogły osłabić gotowość obronną PRL, a także wywołać niepokój publiczny, ponadto publicznie lżył, wyszydzał i poniżał ustrój oraz premiera PRL w ten sposób, że negował celowość wprowadzenia stanu wojennego w Polsce". Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 78/82) z 13.05.1982 sprawę ww. prowadzono w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 09.06.1982 został uznany winnym stawianych mu aktem oskarżenia czynów, skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dodatkową 2 lat pozbawienia praw publicznych. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 08.08.1984 kara pozbawienia wolności została darowana na mocy amnestii z 21.07.1984. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 11.10.1989 postanowił "zatrzeć skazanie" ww. IPN Gd 253/9308 t. 1-2.
Akta penitencjarne K. Olschewskiego, skazanego wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 78/82) z 09.06.1982 na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i kary dodatkowe, za negatywne wypowiedzi na temat stanu wojennego, ustroju oraz naczelnych organach władzy w PRL. Tymczasowo aresztowany 02.04.1982 postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Orzeczoną karę odbywał od 16.07.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach, następnie w Zakładzie Karnym w Braniewie (od 08.09.1983). Wielokrotnie karany dyscyplinarnie za odmowę udziału w apelu, karą nagany, twardego łoża na okres 7 dni, pozbawieniem prawa do korespondencji na okres 1 miesiąca oraz otrzymywaniem paczek żywnościowych na okres 1 miesiąca. Ogłosił strajk głodowy od 08.10.1983 na znak protestu przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu. Zwolniony z Zakładu Karnego w Braniewie 13.08.1984 na mocy postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. 78/82) z 08.08.1984 w przedmiocie zastosowania ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 131/74 (281/3).
.