Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Foszcz
Miejsce urodzenia: Luszowice
Data urodzenia: 03-07-1897
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W zasobie Wojskowego Biura Historycznego znajdują się materiały dot. kapitana rezerwy Franciszka Foszcza (sygn. 1201 oraz sygn. 1572/73/483).

Ww. w 1920 brał udział w walkach z Armią Czerwoną (01.04.1920 w stopniu podporucznika). 10.07.1920 został ranny w bitwie pod Ladami. Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Foszcza znajdował się w zainteresowaniu operacyjnym WudsBP w Rzeszowie jako były sekretarza koła PSL w Krośnie. Materiały operacyjne dot. w/w złożone do archiwum w 1956 roku (brak bliższych informacji). Materiały o sygn. 3720/II zniszczono, IPN Rz 0198/58 (58) - protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób, których dot. zniszczone materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka zagadnieniowa dot. "prawicy społecznej" w ruchu ludowym. Tom 6 obejmuje materiały gromadzone przez WUBP w Rzeszowie w okresie od 28.05.1946 do 07.09.1951. W materiałach znajdują się informacje dot. Franciszka Foszcza, który w czasie wyborów w 1947 roku miał pełnić funkcję męża zaufania PSL na terenie Krosna. IPN Rz 055/52 t. 6 (24/IV).
.