Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Stanisław
Nazwisko: Falba
Miejsce urodzenia: Dąbrówno
Data urodzenia: 05-11-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Falba, mieszkaniec Działdowa, jest wymieniony w doniesieniach tajnego współpracownika (TW) Wydz. III KWMO/WUSW w Ciechanowie z lat 1982–1984, zachowanych w teczce personalnej tegoż TW (1 doniesienie) i w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Warmia” (5 doniesień). TW informował 29.11., 15.12.1982 i 11.02.1983 o rozmowach z Edwardem Falbą na temat broni. W doniesieniu z 30.12.1983 przekazał SB, że tenże „chciałby wydrukować broszurkę, w której zawarta byłaby cała prawda o Katyniu, o morderstwie – jak to określił – Rosjan na polskich oficerach. Chciałby to wydrukować i w ilości kilku egzemplarzy rozprowadzić wśród młodzieży szkolnej”. Obszernie scharakteryzował go w doniesieniu z 10.07.1984, wspominając m.in. o chęci w udziału w pielgrzymce, co powtórzył w rozmowie telefonicznej 18.07.1984. Relacjonując 22.08.1984 pieszą pielgrzymkę z Działdowa do Częstochowy TW dodał informację, że Edward Falba nie brał w niej udziału, ponieważ nie mógł znaleźć zastępstwa w pracy. Do ostatniego doniesienia funkcjonariusz dopisał zadania dla TW: „Pozyskać zaufanie Falby i utrzymywać z nim kontakty” oraz „dążyć w rozmowach z nim do ustalenia jego ewentualnych powiązań i kontaktów z konspiracyjnymi strukturami byłej «Solidarności»”. IPN BU 00888/91 (3254/I), t. 1, k. 16v, IPN BU 0904/432 (585/II), k. 180-184, 197-200, 207.
Edward Falba, pracownik poczty w Działdowie, został zarejestrowany 18.09.1984 pod nr. 4469 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Warmia” prowadzonej od 11.04.1984 przez SB RUSW w Działdowie pod nr. 4281. Celem rozpracowania było odnalezienie osób, które 3.04.1984 rozkolportowały na działdowskim osiedlu „Nidzicka” pisma podziemnej „Solidarności” (nr 32 pisma „Rezonans” Regionu Warmińsko-Mazurskiego z marca 1984 i „Tygodnik Mazowsze” z 11.03.1984) i ustalenie źródła pochodzenia kolportowanych materiałów. Po pojawieniu się 12.06.1984 ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych SB ustaliła 19.06.1984, że sprawcą kolportażu był Edward Falba, „który wspólnie z dwoma młodymi kobietami był widziany jak rozrzucał ulotki na ul. Księżodworskiej”. Pod pretekstem poszukiwania broni skradzionej z posterunku MO w Sońsku jego mieszkanie zostało poddane rewizji 6.09.1984, podczas której skonfiskowano kilkanaście publikacji i ulotek podziemnej „Solidarności”. Edward Falba został przesłuchany 2.10.1984 w siedzibie RUSW w Działdowie, a 21.02.1985 funkcjonariusz SB przeprowadził z nim rozmowę ostrzegawczą w miejscu pracy. Wedle notatki służbowej z 26.03.1986 obok 3 innych osób miał być poddany „intensywnej kontroli operacyjnej”. W „Uzupełnieniu do planu wykonawczego” SOR krypt. „Warmia” z 6.06.1986 odnotowano jednorazowy udział Edwarda Falby w kolportażu ulotek, ale zaznaczono, że „ustalenia operacyjne nie dają możliwości przetworzenia ich na materiały procesowe”. Podczas kolejnej rozmowy z funkcjonariuszami SB przyznał się 26.08.1984 do kolportowania ulotek w Działdowie 12.06.1984 z żoną i jej koleżanką oraz złożył pisemne wyjaśnienia na ten temat. Decyzją zastępcy szefa ds. SB WUSW w Ciechanowie umożliwiono mu skorzystanie z amnestii. Rozpracowanie zakończone 2.10.1986 po uznaniu przez SB, że w pełni zrealizowano jego cele to jest ustalono sprawców kolportażu. Dalsza kontrola Edwarda Falby miała być prowadzona w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. W sprawie wykorzystano agenturę. Materiały złożone 17.12.1986 w Sekcji „C” WZO WUSW w Ciechanowie pod sygn. 585/II. IPN BU 0904/432 (585/II), k. 45, 47-53, 61, 69-70, 72-73, 78, 84-85, 88, 91, 98-110, 174-176, 179, 181-184, 197-200, 207, 211, 219-221, 225, 240-244, 278-279, 299, 317, 319, 324-325, mikrofilm IPN BU 01329/441 (585/2).
Edward Falba, pracownik poczty w Działdowie, od 19.03.1987 został objęty Kwestionariuszem Ewidencyjnym krypt. „Doręczyciel” prowadzonym przez SB RUSW w Działdowie, zarejestrowanym 21.04.1987 pod nr. 5700. Objęty inwigilacją po zakończeniu Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Warmia”, w ramach której był rozpracowywany pod nr. 4469 z powodu udziału w kolportowaniu ulotek. SB zakładała, że kontaktując się z sympatykami „Solidarności” „w sprzyjających okolicznościach może podjąć szkodliwą działalność”. Celem kontroli operacyjnej było „rozpoznanie dalszych jego zamiarów” i „przeciwdziałanie ewentualnym próbom tej działalności”. W aktach sprawy odnotowano, że nie wziął udziału w referendum w listopadzie 1987 i w wyborach do rad narodowych w czerwcu 1988. Inwigilacja zakończona 23.09.1988 po uznaniu przez SB, że „zaniechał wszelkiej wrogiej działalności politycznej”. W sprawie wykorzystano agenturę. Materiały złożone 19.10.1988 w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Ciechanowie pod sygn. 718/II. IPN BU 904/556 (718/II), mikrofilm IPN 01329/565 (718/2).
.