Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta
Nazwisko: Falba
Miejsce urodzenia: Działdowo
Data urodzenia: 13-03-1960
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jolanta Falba, nauczycielka szkoły podstawowej w Sławkowie, występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Warmia” prowadzonej przez SB RUSW Działdowo w latach 1984–1986 (nr rejestracyjny 4281). Celem rozpracowania było odnalezienie osób, które 3.04.1984 rozkolportowały na działdowskim osiedlu „Nidzicka” pisma podziemnej „Solidarności” i ustalenie źródła pochodzenia kolportowanych materiałów. Po pojawieniu się w Działdowie 12.06.1984 ulotek z wezwaniem do bojkotu wyborów do rad narodowych SB ustaliła 19.06.1984 sprawcę tego kolportażu, „który wspólnie z dwoma młodymi kobietami był widziany jak rozrzucał ulotki na ul. Księżodworskiej”. Jolanta Falba została żoną owego „sprawcy” i wedle „uzupełnienia” do planu wykonawczego SOR z 6.06.1986 dostarczała mu ulotki, które przywoziła z Olsztyna, gdzie studiowała. W notatce z 28.08.1986 naczelnik Wydz. III WUSW w Ciechanowie zalecał przeprowadzenie z nią rozmowy „uwzględniając jej stan zdrowia”, ponieważ była w ciąży. W meldunku o zakończeniu rozpracowania z 2.10.1986 zaznaczono, że sprawców kolportażu ustalono dzięki „naprowadzającej” informacji od tajnego współpracownika. Wedle tegoż meldunku kontrola Jolanty Falby miała być kontynuowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. IPN BU 0904/432 (585/II), k. 85, 98-99, 101, 103, 105, 107, 109-110, 197, 233-234, 240, 278-279, 324-325, mikrofilm IPN BU 01329/441 (585/2).
Jolanta Falba, nauczycielka szkoły podstawowej w Sławkowie, występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Doręczyciel” prowadzonego w latach 1987-1988 przez SB RUSW Działdowo pod nr. 5700. W ramach tego KE był kontrolowany jej mąż, rozpracowywany wcześniej w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Warmia”. Jolanta Falba razem z nim (wówczas jeszcze narzeczonym) i swoją koleżanką w nocy z 12. na 13.06.1984 rozrzuciła w Działdowie ok. 200 ulotek z wezwaniem do bojkotu wyborów do rad narodowych. Przyznała się do tego 10.09.1986 podczas „rozmowy amnestyjnej” z funkcjonariuszem SB z Działdowa, kiedy skorzystała z amnestii ogłoszonej 17.07.1986. Zeznała ponadto, że w czasie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie „w roku akademickim 1982-1983 w lutym rozpowszechniała dwukrotnie” w domu studenckim „ulotki o wrogich treściach”, a w marcu 1984 wysłała listy z życzeniami od „Solidarności” do ok. 300 mieszkańców Olsztyna. Wedle meldunku z 19.03.1987 wspólnie z przyszłym mężem na adresy w Olsztynie miała rozesłać ok. 150 listów „z kartami nawołującymi do bojkotu wyborów do sejmu”, a w kartotece odnotowano, że w latach 1982-1984 w okresie studiów współpracowała z bliżej nieokreślonymi strukturami konspiracyjnymi na tej uczelni, kolportowała „wydawnictwa antypaństwowe” i uczestniczyła „w zebraniach”. IPN BU 904/556 (718/II), k. 10, 14-15, 18-28, 33-36, 46, 51, mikrofilm IPN 01329/565 (718/2).
.