Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Olechnowicz
Miejsce urodzenia: Górażdże
Data urodzenia: 07-06-1958
Imię ojca: Michał
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. Janusz Olechnowicz został wymieniony w szyfrogramie z 17.03.1981 jako jeden ze studentów zatrzymanych 16.03.1981 w czasie kolportażu ulotek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS WSI w Opolu. W aktach zachował się także notatki służbowe z rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych przeprowadzonych z ww. 15.12.1981 i 04.01.1982. IPN Wr 012/3196 (2499/III) t. 13, 18.
Janusz Olechnowicz dnia 04.01.1982 został zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Opolu pod nr. 27099 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Protest III" (nr rejestracyjny 26922) założonej 18.11.1981 "na fakt proklamowania przez Zarząd Uczelniany NZS przy WSI w Opolu strajku okupacyjnego na znak solidarności ze studentami WSI z Radomia". Ww. występuje jako członek Komitetu Strajkowego. SOS zamknięto w związku zakończeniem strajku w dniu 09.12.1981. Materiały 03.02.1982 złożono w archiwum pod sygn. 11610/II, zmikrofilmowano, a następnie zniszczono za prot. brakowania 100/89. IPN Wr 065/708 (11610/2) mikrofilm.
Janusz Olechnowicz został zarejestrowany w dniu 13.05.1982 pod nr. 27601 przez Wydz. III KW MO w Opolu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Aktyw" (nr rejestracyjny 27418), założonej 29.03.1982, w związku z podejrzeniem o "przynależność do antysocjalistycznej grupy w środowisku młodzieżowym" ("nieformalnej grupy byłych członków NSZ"). Sprawę zakończono w związku z stwierdzeniem, iż członkowie grupy utrzymują kontakt towarzyski. Materiały 04.02.1983 złożono w archiwum pod sygn. 11689/II, zmikrofilmowano, a następnie zniszczono za prot. brakowania nr 100/89. IPN Wr 065/769 (11689/2) mikrofilm.
Materiały dot. studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu z lat 1977-1987, stanowiące zachowaną część akt Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Technika" (nr rejestracyjny 15437), założonej 25.11.1970 i prowadzonej przez Wydz. III KW MO/WUSW w Opolu. W aktach zachowała się karta dot. sprawdzenia Janusza Olechnowicza w Biurze "C" MSW przez Wydz. III KW MO w Opolu z 26.04.1982, z informacją zwrotną o jego rejestracji 13.05.1982 pod nr. 27601 do sprawy o nr. 27418 oraz notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej z nim dniu 23.12.1982 przez funkcjonariusza Wydz. III KW MO w Opolu. IPN Wr 08/559 (65/6).
Janusz Olechnowicz był zarejestrowany przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu pod nr. 10303 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Punk" (o tym samym nr. rejestracyjnym) założonej 25.08.1986 "na fakt działalność antypaństwowa". Prowadzenie sprawy zakończono rozmową ostrzegawczą. Materiały 14.11.1986 złożono w archiwum pod sygn. 2354/II, a następnie zniszczono za prot. brakowania nr 89/90 z 25.01.1990. Materiały o sygn. 2354/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.