Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Fabijański
Miejsce urodzenia: Strugienice
Data urodzenia: 06-07-1903
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Fabijański został zarejestrowany do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 977 prowadzonej przez Sekcję II, Wydział II Departamentu III KdsBP w latach 1955-1956 w związku z działalnością w „reakcyjnych organizacjach po wyzwoleniu”. Od 1945 roku był Sekretarzem Wydziału Prawnego Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego (NKW-PSL). Z powodu śmierci Józefa Fabijańskiego w roku 1956 sprawę zakończono i złożono do archiwum pod sygn. 25255/b. W 1986 roku, po wyłączeniu dokumentów oryginalnych i ich zarejestrowaniu do nr 6141/org, akta zniszczono. Materiałów o sygn. 6141/org nie odnaleziono. Kartoteka pomocnicza MSW, Dziennik archiwalny - książka kontroli depozytów (rejestracja bezpartyjnych) sygn. II MSW.
.