Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Tomasz
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Gorlice
Data urodzenia: 11-08-1945
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Gizela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Radomski został zarejestrowany 15.01.1980 przez Wydział II SUSW w charakterze Zabezpieczenia (Zab.) pod nr. 27073, a następnie 7.06.1980 zmieniono charakter zainteresowana na kategorię kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Wytypowany „z uwagi na częste wyjazdy do krajów kapitalistycznych (Anglii, Danii, Holandii, Szwecji i Szwajcarii), gdzie nawiązywał i utrzymywał kontakty z cudzoziemcami. W trakcie opracowywania przeprowadzono z ww. szereg rozmów operacyjnych, podczas których niechętnie dzielił się posiadanymi informacjami. Podczas prowadzenia rozmów wyraził prośbę o ograniczenie kontaktów z pracownikiem SB z uwagi na swój stosunku do panującej rzeczywistości”. W dniu 06.08.1985 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 17487/I-k, następnie zmikrofilmowano pod sygnaturą 17487/1. IPN BU 00328/752 (17487/I-k), IPN BU 001134/1580 (17487/1) mikrofilm.
Z zachowanych materiałów ewidencyjnych z lat 1967-1984 wynika, że Wojciech Radomski otrzymał odmowę na wyjazd do Holandii w dniu 23.07.1971, odwołał się od decyzji do Wydziału II SUSW, która 1.09.1971 została rozpatrzona pozytywnie. W dniu 15.08.1975 otrzymał odmowę na wyjazd do Szwecji. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.