Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Fijałkowski
Miejsce urodzenia: Szczepocice
Data urodzenia: 22-06-1914
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku i Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Radomsku z lat 1947-1967 dotyczące Juliana Fijałkowskiego ps. „Koń”, w czasie II wojny światowej żołnierza AK, a od roku 1945 Konspiracyjnego Wojska Polskiego. J. Fijałkowski ujawnił się 10.04.1947 przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Radomsku (oświadczenie nr 17818/47). Materiały złożono w archiwum 21.03.1956. Informacje na jego temat znajdują się również w dokumentacji poświęconej akcji amnestyjnej na terenie powiatu radomszczańskiego. Zapisy zachowane w kartotece Wydziału „C” KM MO w Łodzi wskazują, że archiwum aktualizowało informacje dot. J. Fijałkowskiego jeszcze w roku 1973. IPN Ld 011/971 (5069/II), IPN Ld pf 87/3 (438/X), IPN BU 1572/534 (17/IX/86/8, 86/8; MBP 534).
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie powiatu radomszczańskiego. Julian Fijałkowski figuruje w wykazie członków KWP. IPN Ld pf 10/755 (991/X).
Materiały administracyjne PUdsBP w Radomsku z roku 1956 zawierające wykazy członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym Juliana Fijałkowskiego. IPN Ld 16/1 (2/13).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego w latach 1945-1947 należał Julian Fijałkowski. IPN Ld 030/279 t. 2, IPN BU 0186/278 t. 13.
.