Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Tomasz
Nazwisko: Radosz
Miejsce urodzenia: Zawiercie
Data urodzenia: 06-02-1949
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zagadnieniowa została zarejestrowana pod nr rej. KA 5500 dn. 25.09.1962 przez KMMO w Będzinie. Następnie dn. 26.02.1971 została przerejestrowana na Sprawę Obiektową (SO) krypt. „Marten”. SO założono w celu zabezpieczenia operacyjnego Huty „Zawiercie”. W ramach prowadzonej sprawy dn. 12.03.1984 funkcjonariusze RUSW w Zawierciu przeprowadzili z Jerzym Radoszem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, ponieważ ww. pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Zawiercie”. Dn. 30.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej i wybrakowano. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały wybrakowano.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Związek” została zarejestrowana pod nr rej. KA 67921 dn. 11.02.1989 przez Referat V RUSW w Zawierciu. Powodem założenia sprawy było pojawienie się na terenie Huty „Zawiercie” ulotek informujących o utworzeniu w niej Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność”. Reprezentantem TKZ został Jerzy Radosz, który po spotkaniu z dyrekcją zakładu pracy odmówił rejestracji związku. Celem SOR była kontrola powstającej struktury związku oraz zapobieganie możliwym sytuacjom konfliktowym między pracownikami a kierownictwem huty. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji (tajnych współpracowników). Sprawę zakończono 24.08.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały dn. 11.09.1989 przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie otrzymały sygn. 43496/II. Dn. 21.09.1989 sporządzono mikrofilm sygn. 43496/2. IPN Ka 048/545 (43496/II), IPN Ka 0169/1313/J (43496/2) mikrofilm.
.