Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Piersa
Nazwisko rodowe: Jaroszewska
Miejsce urodzenia: Działdowo
Data urodzenia: 22-04-1960
Imię ojca: Ireneusz
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:

W materiałąch SB występuje także jako Jaroszewska-Piersa.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wanda Piersa, pedagog szkolny w Ostrołęce, występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Warmia” prowadzonej przez SB RUSW Działdowo w latach 1984–1986 (nr rejestracyjny 4281). Celem rozpracowania było odnalezienie osób, które 3.04.1984 rozkolportowały na działdowskim osiedlu „Nidzicka” pisma podziemnej „Solidarności” i ustalenie źródła pochodzenia kolportowanych materiałów. Po pojawieniu się w Działdowie 12.06.1984 ulotek z wezwaniem do bojkotu wyborów do rad narodowych SB ustaliła 19.06.1984 sprawcę tego kolportażu, „który wspólnie z dwoma młodymi kobietami był widziany jak rozrzucał ulotki na ul. Księżodworskiej”. Postać Wandy Piersy pojawia się w notatce z 28.08.1986., w której naczelnik Wydz. III WUSW w Ciechanowie zalecał przeprowadzenie z nią rozmowy i skłonienie „do ujawnienia przez nią udziału w kolp[ortażu]”. Tego samego dnia został sprawdzona w pionie ewidencyjnym SB. W meldunku z 2.09.1986 odnotowano, że to ona wspólnie z koleżanką i jej mężem kolportowała ulotki 12.06.1984 w Działdowie. W meldunku o zakończeniu rozpracowania z 2.10.1986 zaznaczono, że sprawców kolportażu ustalono dzięki „naprowadzającej” informacji od tajnego współpracownika. Wedle tegoż meldunku „materiały dotyczące Wandy Piersa” miały być przesłane do Wydz. III WUSW w Ostrołęce „w celu operacyjnego wykorzystania”. IPN BU 0904/432 (585/II), k. 98-99, 101, 103, 105, 107, 109-110, 324-329, mikrofilm IPN BU 01329/441 (585/2).
Wanda Piersa, pedagog szkolny w Ostrołęce, występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Doręczyciel” prowadzonego w latach 1987-1988 przez SB RUSW Działdowo pod nr. 5700. W ramach tego KE był kontrolowany mąż jej koleżanki, rozpracowywany wcześniej w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Warmia”. Wanda Piersa razem z nim i jego żoną w nocy z 12. na 13.06.1984 rozrzuciła w Działdowie ok. 200 ulotek z wezwaniem do bojkotu wyborów do rad narodowych. IPN BU 904/556 (718/II), k. 10, 27, 32, 37, 44, 51, mikrofilm IPN 01329/565 (718/2).
.