Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Ilczuk
Miejsce urodzenia: Szwejki
Data urodzenia: 08-03-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Ilczuk, właściciel gospodarstwa we wsi Szwejki (pow. sokołowski), został zarejestrowany 3.02.1970 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 5396 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Sokołowie Podlaskim do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Strumień” prowadzonej od 10.07.1962 pod nr. 640. Powodem założenia sprawy, dotyczącej pow. sokołowskiego, „była konieczność kontrolowania pozostałej z przeszłości bazy społeczno-politycznej ludzi, którzy powiązani ze sobą wspólną platformą polityczną i światopoglądową wyrażali negatywny stosunek do obecnego ustroju i zachodzących przemian społecznych. Wroga i opozycyjna działalność tych ludzi, skierowana na różne instytucje uspołecznione i grupy społeczne w celu ich ideologicznego poparcia, powodowała duże straty polityczne i ekonomiczne”. Stanisław Ilczuk zwrócił uwagę SB po doniesieniu agenturalnym z 18.12.1969, w którym tajny współpracownik (TW) donosił o jego wypowiedziach z października i listopada tego roku na temat ZSL, prawa do strajków, sytuacji w Czechosłowacji i pomocy PRL dla Wietnamu. Funkcjonariusz SB uznał, że należy go sprawdzić w ewidencji operacyjnej i „dla głębszego rozeznania jego osobowości przeprowadzić dokładny wywiad, a następnie zadecydować odnośnie dalszego zainteresowania jego osobą”. Polecił ponadto TW, aby „szczególnie obserwować Ilczuka Stanisława, przy czym zbierać informacje o jego wypowiedziach i kontaktach oraz ich charakter”. Decyzja o objęciu inwigilacją zapadła po sprawdzeniu 7.01.1970 w Biurze „C” MSW. W „streszczeniu materiałów sprawy zagadnieniowej prawicy wiejskiej” z 7.12.1971 Stanisław Ilczuk został wymieniony wśród osób objętych sprawą „za negatywne wypowiedzi w okresie wydarzeń w Czechosłowacji, wypadków marcowych w 1968 r., V Zjazdu PZPR i wyborów do Sejmu i rad narodowych w 1969 r.”. Jednocześnie odnotowano, że „wypowiedzi tych osób były jednorazowe”. Teczkę zagadnieniową krypt. „Strumień” zamknięto 17.12.1971 po zarządzeniu ministra spraw wewnętrznych, że należy zaprzestać prowadzenie tego rodzaju spraw operacyjnych. Karta dotycząca Stanisława Ilczuka miała być wycofana z kartoteki ogólnoinformacyjnej – „nie przejawia wrogiej działalności”. IPN BU 0201/229 (265/IV), t. 1, k. 1, 440, 443, 456-457, t. 2, k. 134-135, t. 4, k. 142-143, 155-156, t. 6, k. 273.
.