Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Fiedorowicz
Miejsce urodzenia: Zwierżany
Data urodzenia: 03-07-1925
Imię ojca: Michał
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Fiedorowicz został zatrzymany 10.06.1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Sokółce. W/w został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia, wystawionego 03.07.1946 przez WPR w Białymstoku (Pr R 1085/46). Osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez PUBP w Sokółce wszczęto 07.07.1946, zakończono 08.08.1946 postanowieniem WPR w Białymstoku o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej H. Fiedorowicza. Akt oskarżenia sporządzony 08.08.1946 przez WPR w Białymstoku przesłano następnego dnia do WSR w Białymstoku. IPN Bi 212/325 (Dr 8/46).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Dr 8/46) z 10.08.1946, Henryk Fiedorowicz został uznany winnym tego, iż od sierpnia 1944 w pow. sokólskim należał do organizacji AK, nie podporządkował się rozkazowi dowództwa swojej organizacji z września 1945, po czym przeszedł do "WiN" i prowadził w niej swoją działalność do momentu zatrzymania, czyli do 10.06.1946. Ponadto posiadał broń palną. Za powyższe skazany na karę śmierci wraz z utratą praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Decyzją Prezydenta KRN z 19.08.1946, zmieniono pierwotnie ogłoszoną karę śmierci wobec w/w na 15 lat pozbawienia wolności wraz z utratą praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych przez 5 lat. WPR w Białymstoku (Pr R 1085/46) zdecydowała o zastosowaniu amnestii wobec H. Fiedorowicza na mocy postanowienia z 18.03.1947, dzięki czemu złagodzono karę 15 lat pozbawienia wolności do 10 lat więzienia, natomiast utrzymano w mocy karę pozbawienia praw. Podczas posiedzenia niejawnego WSR w Białymstoku (Dr. 8/46) z 23.02.1954, postanowiono o zwolnieniu warunkowym H. Fiedorowicza z odbywania pozostałej części kary. Okres próby zwolnienia warunkowego ustalono do 10.06.1956. W/w 02.03.1954 został zwolniony z Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku (III Ko 165/03) z 15.03.2004, unieważniono wyrok wydany przez WSR w Białymstoku (Dr. 8/46) w sprawie Henryka Fiedorowicza. IPN Bi 212/325 (Dr 8/46).
Obwieszczenie WSR w Białymstoku o skazaniu na karę śmierci w trybie doraźnym członków organizacji niepodległościowych. W aktach znajduje się zapis dot. Henryka Fiedorowicza ps. "Dąb", którego oskarżono o przynależność do organizacji "WiN" do momentu zatrzymania, czyli 10.06.1946 i branie udziału w akcjach swojej organizacji oraz o to, iż posiadał bez zezwolenia broń palną. Decyzją z 19.08.1946 Prezydent KRN skorzystał z prawa łaski i zamienił karę śmierci na karę 15 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 033/7.
.