Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Motyka
Miejsce urodzenia: Wola Zgłobieńska
Data urodzenia: 15-09-1924
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Brak danych
Dodatkowe informacje:

W 1939 ukończył 7–klasową szkołę powszechną w Czudcu. W czasie wojny i okupacji (1942–1943) był robotnikiem przymusowym w Obozie Junaków – Baudienst, gdzie pracował przy budowie torów kolejowych [Junacy – robotnicy przymusowi Baudienstu, wykonywali na terenie GG prace na rzecz administracji cywilnej, Wehrmachtu i SS np. przy budowie dróg i mostów, linii kolejowych, czy w przemyśle zbrojeniowym]. Od 1945 należał do Związku Walki Młodych (ZWM). W okresie 1945–1947 robotnik górniczy oraz figurant mierniczy w Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Ukończył wówczas kurs ratownictwa górniczego. W 1946 wstąpił do PPR; po zjednoczeniu w grudniu 1948 członek PZPR. Od 1947 do 1949 magazynier i kierownik zaopatrzenia w Szkole Przysposobienia Przemysłowego w Nowej Rudzie. W latach 1949–1951 inkasent i referent BHP w Biurze Obwodowym Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego. Od 1951 do 1952 magazynier i kierownik gospodarczy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowej Rudzie. W 1952 został skierowany do Szkoły Dyplomatyczno–Konsularnej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/9319 (dawna: CK VI/582).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz POP przy Biurze Obwodowym Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego Nowa Ruda PZPR 1949 1951 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/9319 (dawna: CK VI/582).
Sekretarz POP przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców Nowa Ruda PZPR 1951 1952 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/9319 (dawna: CK VI/582).
.