Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Jeżewo Stare
Data urodzenia: 07-12-1917
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej. Franciszek Ostrowski został zatrzymany 11.03.1946 w Jeżewie Starym przez współpracownika PUBP Wysokie Mazowieckie. Tymczasowo aresztowany do 11.06.1946 za przynależność do organizacji o charakterze niepodległościowym (Narodowe Siły Zbrojne) i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte przez PUBP w Wysokiem Mazowieckiem 12.03.1946. Tego samego dnia oficer śledczy PUBP wydał postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Sformułowano akt oskarżenia dotyczący przynależności F. Ostrowskiego do organizacji NSZ od marca 1945 do dnia zatrzymania. Akt oskarżenia (Pr. B. 399/46) został zatwierdzony 03.04.1946 przez Podprokuratora Wojskowego Garnizonowego w Białymstoku i przesłany do WSR w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białystoku z 29.04.1946 (R.338/46) F. Ostrowski został uznany winnym przynależności do organizacji NSZ i skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. Na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 07.03.1947 wydanego przez Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku, kara została złagodzona do 3 lat pozbawienia wolności. Franciszek Ostrowski opuścił więzienie we Wronkach 11.03.1949 po odbyciu całości kary. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 10.10.1994 (III Ko 920/94) unieważnił wyrok WSR w Białymstoku z 29.04.1946. IPN Bi 212/698 (R.338/46).
Akta osobowe więźnia karnego prowadzone od 25.03.1946 do 11.03.1949 dotyczące Franciszka Ostrowskiego. Został on tymczasowo aresztowany 14.03.1946 za przynależność do organizacji NSZ od marca 1945 do 11.03.1946. Wyrokiem WSR w Białystoku z 29.04.1946 (R.338/46) F. Ostrowski ps. „Bystry” został uznany winnym przynależności do organizacji NSZ i skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. W materiałach znajduje się również postanowienie o zastosowaniu amnestii z 07.03.1947 wydane przez Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Kara została złagodzona do 3 lat pozbawienia wolności. F. Ostrowski został zwolniony z więzienia we Wronkach 11.03.1949 po odbyciu całości kary. IPN Po 950/328 (329/W).
.