Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Dybowska
Miejsce urodzenia: Radziszewo-Sieńczuch
Data urodzenia: 15-03-1904
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej. Helena Dybowska została zatrzymana przez funkcjonariusza WUBP w Białymstoku 09.08.1949. Tymczasowo aresztowana do 09.10.1949 za udzielenie pomocy organizacji o charakterze niepodległościowym i osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo było prowadzone od 12.10.1949 do 05.11.1949 przez WUBP w Białymstoku. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku wydała 19.10.1949 postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Akt oskarżenia dotyczący współpracy H. Dybowskiej z „nielegalną organizacją WiN” sformułowano 21.10.1949; zatwierdzony 18.11.1949 przez WPR w Białymstoku (Pr.II-558/49). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 16.12.1949 (Sr.697/49) Helena Dybowska została uznana winną tego, że 28.06.949, posiadając informacje o swoich dwóch synach, którzy byli członkami grupy Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, nie poinformowała o tym natychmiast odpowiednich władz. Za powyższe została skazana na 1 rok pozbawienia wolności. H. Dybowska opuściła więzienie w Białymstoku 10.08.1950 po odbyciu całości kary. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 23.11.1998 (III Ko 540/98) uznał za nieważny wyrok WSR w Białymstoku z 16.12.1949. IPN Bi 212/2926 (Sr 769/49).
Helena Dybowska była rejestrowana 01.12.1950 przez PUBP w Bielsku Podlaskim jako podejrzana o udzielenie pomocy członkom grupy Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar". Materiały o sygn. DO-18626/55 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 2 dot. organizacji "VI Partyzancka Brygada Wileńska" pod dow. Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor" i Władysława Łukasiuka ps. "Młot". Kwestionariusz osobowy członka VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 27.02.1980 dotyczy Heleny Dybowskiej, która 28.06.1949 posiadając informacje o swoich synach, którzy byli członkami grupy „Młota”, nie powiadomiła o tym odpowiednich władz. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 16.12.1949 została skazana na 1 rok pozbawienia wolności. IPN Bi 019/24/2 (1/24).
.