Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Łobrzenica
Data urodzenia: 28-01-1910
Imię ojca: Ernest
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Rozpracowania Obiektowego (RO) krypt. „Targowica” prowadzonego kolejno przez WUBP Szczecin, Wydz. I WUBP Koszalin i Wydz. II WUds.BP Koszalin w latach 1949-1956. W ramach sprawy inwigilowano oficerów, pracowników i współpracowników Oddziału II Sztabu Generalnego II RP i II Oddziału Armii Andersa, a także inne osoby związane z przedwojennym wojskiem i władzą w Polsce (tzw. "dwójkarzy") zamieszkałe na terenie woj. koszalińskiego. Franciszek Łuczak występuje jako weteran walk we wrześniu 1939 (w stopniu podporucznika), który dostał się do niewoli niemieckiej, a po wojnie powrócił do Polski. Osiedlił się w Złotowie, gdzie pełnił funkcje publiczne, jednak w ocenie UB „szedł na rękę elementom wrogim obecnej rzeczywistości”, w związku z czym został ich pozbawiony i poddany rozpracowaniu w ramach sprawy „Targowica”. Materiały o takiej samej treści znajdowały się w Biurze "C" MSW pod sygn. 23/IV/6. IPN Sz 00102/78 t. 1-5 (238/IV).
.