Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Tazbir
Miejsce urodzenia: Kletnia
Data urodzenia: 02-11-1913
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP/PUdsBP w Radomsku z lat 1947-1956 dotyczące Juliana Tazbira ps. „Deszcz”, w czasie II wojny światowej żołnierza AK, a od roku 1946 Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczestniczył w przeprowadzonej w nocy z 19 na 20.04.1946 akcji uwolnienia z więzienia w Radomsku aresztowanych żołnierzy AK. J. Tazbir ujawnił się 15.03.1947 przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Radomsku (oświadczenie nr 16883/47). Materiały złożono w archiwum 03.03.1956. Informacje na jego temat znajdują się również w dokumentacji poświęconej akcji amnestyjnej na terenie powiatu radomszczańskiego. Zapisy zachowane w kartotece Wydziału „C” KM MO w Łodzi wskazują, że archiwum aktualizowało informacje dot. J. Tazbira jeszcze w roku 1976. IPN Ld 011/863 (4401/II), IPN Ld pf 87/3 (438/X), IPN BU 1572/534 (17/IX/86/8, 86/8; MBP 534).
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie powiatu radomszczańskiego. Julian Tazbir figuruje w wykazie członków KWP. IPN Ld pf 10/755 (991/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania miesięczne Wydziału III WUBP w Łodzi za rok 1952. W sprawozdaniu za grudzień wymieniono Juliana Tazbira jako „byłego członka KWP”. IPN Ld pf 10/44 (46/X).
Materiały administracyjne PUdsBP w Radomsku z roku 1956 zawierające wykazy członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym Juliana Tazbira. IPN Ld 16/1 (2/13).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego w latach 1946-1947 należał Julian Tazbir. IPN Ld 030/279 t. 7, IPN BU 0186/278 t. 8.
.