Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Kiwerski
Miejsce urodzenia: Dęblin
Data urodzenia: 27-03-1942
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Luba
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Kiwerski, ówczesny oficer LWP, figuruje w teczce zagadnieniowej prowadzonej w latach 1961-1970 przez Wydział I WSW w Modlinie. W latach 1961-1966 pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu tej jednostki WSW "ze względu na wrogą przeszłość polityczną swojej rodziny" (jego brat był bowiem podejrzany o współpracę z wywiadem niemieckim, ponadto drugi brat ww. w roku 1962 - "w czasie rejsu statkiem handlowym >Koszalin< zatrzymał się w Hiszpanii i odmówił powrotu do kraju". W roku 1970 akta J. Kiwerskiego, po przeniesieniu go do rezerwy, przejął Wydział II KS MO. Z tych akt wynika, że wobec ww. była prowadzona przez Oddział WSW we Wrocławiu Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia o nr rejestr. 652 i krypt. „Saper”. W dniu 6.04.1976 prowadzenie tej Sprawy zakończono, a jej materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO - pod sygnaturą 5617/IV. IPN BU 0724/18 (5617/IV).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie "przechowywania nielegalnych wydawnictw przeznaczonych do dalszego rozpowszechniania w celu wywołania niepokoju publicznego". To śledztwo było prowadzone w roku 1986 przez Wydział Śledczy SUSW w Warszawie przeciwko innej osobie - oskarżonej i skazanej za popełnienie przestępstwa z art. 282a par. 1 kodeksu karnego i art. 45 Ustawy o prawie prasowym w zw. z art 10 par. 2 kodeksu karnego. Akta śledztwa zawierają m. in. "zawiadomienie o przestępstwie" i protokoły przesłuchań świadków, w tym J. Kiwerskiego. IPN BU 01205/168 (III-3264).
Złożone w roku 2008 przez Janusza Kiwerskiego „własne uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie” (na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN) zostały załączone do zbioru archiwalnego IPN - pod sygnaturą IPN BU 1471/66. IPN BU 1471/66.
.