Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Sławomir
Nazwisko: Rapacki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-04-1923
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Rapacki figuruje w materiałach ewidencyjnych MBP z roku 1946. W owym roku ujawnił się bowiem przed tzw. Komisją Likwidacyjną b. AK. Funkcjonariusz UB zanotował m.in., że w okresie okupacji niemieckiej "ujawniony był ppor. AK - dowódcą plutonu zgrupowania 'Sosna'”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zbigniew Rapacki występuje w materiałach ewidencyjnych MBP z roku 1946 - w kartotece dot. członków PSL. Zapisano w niej m.in., że wstąpił do tej partii dnia 28.03.1946 i otrzymał legitymację o numerze 1490. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 20.03.1962 Zbigniew Rapacki został zarejestrowany przez Wydz. VIII Dep. I MSW w Samodzielnej Sekcji Ewidencji w kategorii Rozpracowanie Operacyjne o krypt. „Pars” i numerze rejestr. 3369. Dnia 19.12.1968 dalsze prowadzenie rozpracowania Z. Rapackiego przekazano do Wydz. V Dep. I MSW. W aktach SB zapisano m.in., że ww. w roku 1947 wyjechał do Francji w celu zebrania materiałów do pracy doktorskiej i do kraju już nie powrócił. Na emigracji związał się z paryską „Kulturą”, działał w Związku Federalistów Polskich. W latach 1966-1967 podjął działalność zmierzającą do utworzenia komisji parlamentarnej francusko-niemieckiej. W tym okresie nawiązał też szereg kontaktów z politykami niemieckimi. Jednak "Opracowywanie >Parsa< jako ewentualnego kandydata do werbunku nie dało pozytywnego rezultatu, wykluczały taką ewentualność zarówno zebrane informacje agenturalne, jak i podejmowane przedsięwzięcia operacyjne (chciał być lojalnym obywatelem Francji, od jakichkolwiek form współpracy [z SB] odżegnywał się w sposób zdecydowany)". Dnia 5.11.1974 akta tej sprawy przekazano do archiwum Dep. I pod sygn. 7241. IPN BU 01649/38 (J-401).
.